Kunne du have brug for at komme ud i de naturskønne områder på Vejlefjord og få et ophold med rehabilitering til dig, der har fået en hjerneskade ved sygdom eller ulykke?

Vejlefjord ligger midt i skøn natur og med den dejligste udsigt ud over fjorden i Vejle. Vejlefjord Rehabilitering tilbyder neurorehabilitering til lige netop dig, der har fået en hjerneskade af større eller mindre grad ved enten sygdom eller en ulykke.

På opholdet kan du få målrettet træning i trygge og helt unikke rammer. Vejlefjord Rehabilitering har siden 1985 haft voksne med hjerneskader og hjernesygdomme som kernemålgruppe siden 1985, og derfor har de stor erfaring med netop dette.

Vejlefjord Rehabilitering er leverandør til VISO, og leverer også dér specialistudredninger og – rådgivning angående borgere med hjerneskade og ofte psykiatrisk komorbiditet.

Hvis du tager på rehabiliteringsopholdet på Vejlefjord, så er du sikret stor faglig bredde og dybde/specialisering. De modtager patienter med mangeartede og komplekse behov for specialiseret rehabilitering. Det gælder for eksempel patienter med svære fysiske og mentale funktionsnedsættelser, herunder patienter med kommunikationsvanskeligheder (f.eks. afasi) og patienter med lammelser, samt patienter med komplicerende forhold som f.eks. præmorbide lidelser eller misbrug, social sårbarhed og komplekse familieforhold.

Ved behov kan Vejlefjord Rehabiliterings Børneneurocenter, herunder børneneuropsykologer, inddrages ifht. særlige familieorienterede indsatser overfor patienternes børn og andre pårørende.

De generelle formål med rehabiliteringen/genoptræningen er, at du som ramt af en hjerneskade kan klare dig bedst muligt fysisk, kognitivt, emotionelt og socialt. Det er også vigtigt, at du som hjerneskaderamt bliver i stand til at tilrettelægge en indholdsrig og meningsfyldt hverdag. Derudover er formålet, at du og dine pårørende opnår en bedre forståelse af de ændringer, en hjerneskade medfører

Behandlingsforløbene tilrettes individuelt og med udgangspunkt i lige præcis dine behov og ønsker. Det er også helt op til dig, hvor langt du ønsker, at opholdet skal være. De arbejder med en helhedsorienteret tilgang til dig som patient og de problemstillinger, du oplever som følge af skaden.