Her vil vi se nærmere på to linkstrategier, der kan booste linkværdi og relevans, når du linkbuilder.

Når du finder et sted at få placeret en artikel, vil det meget ofte betyde, at du kan få lov til at lave to links i samme artikel.

Linker du til samme domæne, vil Google meget ofte ikke give link nr. to nogen synderlig værdi.

Derfor kan du med fordel udnytte dit link nr. to på flere måder f.eks. til opbygning af en pyramide eller til at cirkellinke.

Linkpyramide

Her skal du have flere domæner i spil, som alle linker videre til hinanden – samlet set ender alt linkjuice ved det øverste domæne.

Opbygningen

Fra bunden af pyramiden anvendes typisk PBN domæner med lav linkværdi og relevans, her linkes mange links til f.eks. tre domæner, hvorfra der linkes videre til to domæner, der begge linker til dit eget domæne.

Teorien bag

Ved at anvende knap så relevante links i bunden af pyramiden, får du mulighed for at opbygge videresendelse af DR fra knap så heldige kilder, du måske ikke lige ønsker linker direkte ind til dit domæne f.eks. PBN links og internationale links.

Den type links er typisk lette at få, koster ikke ret meget og der er ingen synderlig redaktionel gennemgang af artiklerne. Det er dermed ikke relevans der videresendes, men primært rå linkpower.

Det omvendte kan dog også opbygges, men er svære med PBN links, da de typisk ikke er nichebaserede.

Op gennem pyramiden kan relevansen stige og du kan på den måde opbygge et par enormt stærke og relevante links, der sender værdi ind til dit primære domæne.

Ulemperne

Der ligges meget energi og økonomi i få links ind til selve hoveddomænet og des højere du kommer i pyramiden, des mere sårbar er dit setup i forbindelse med lukkede / solgte domæner.

Det er derfor vigtigt, at have fuld kontrol over de sidste led i pyramiden.

Cirkellinkning

En metode, hvor du igen udnytter muligheden for to links pr. artikel og domæne. Her linker du f.eks. 10 artikler til hinanden rundt i en cirkel.

På den måde kan du sende pagerank rundt i cirklen og skabe et samlet set kraftigere flow.

Du får bl.a. den fordel, at ingen af artiklerne er uden backlinks og de opnår værdi, trods de er placeret uden interne links på kilderne f.eks. ved nogen advertorials. Cirkellinkning er formidabelt til sikring af linkindeksering.

Ulemper ved cirkellinkning

I visse tilfælde vil kilderne ikke godkende links til konkurrenter og du vil komme til at vente længe på cirklen er fuldendt, da du er afhængig af publiceringerne før du kan gå videre i cirklen.

Der er med andre ord en del forberedelse og du skal arbejde systematisk. Du ligger et let gennemskueligt spor.

Få eksperthjælp til linkbuilding

FÅ din egen ekspert til knyttet en planlagt linkbuilding kampagne, hvor avancerede teknikker benyttes til at sikre din virksomhed bedste resultater for budgettet.

 

 

 

Læs meget mer hos Connect Media her.