Nordlys Vikar – fra Facebook gruppe til virksomhed med millionomsætning på bare ét år. For danske Helen Latifi startede iværksætterrejsen med en Facebook gruppe for lægekollegaer, og udviklede sig derfra til en virksomhed med over 100 millioner norske kroner i omsætning på bare ét år. Helen Latifi er speciallæge i almen medicin og mor til 4 børn. Hun er bosat i Danmark men har tidligere arbejdet som vikarlæge i Nordnorge. Det var i den forbindelse hun fik ideen, til det der senere skulle vise sig at blive en fuldstændig vanvittig iværksætter historie.

Det norske sundhedssystem er hårdt ramt af læge- og sygeplejerskemangel og hård konkurrence mellem de store norske, svenske og danske vikarbureauer, som har eksisteret i over 20 år. Med sin iver for iværksætteri samt fokus på faglighed, ansvarlighed og værdibaseret ledelse trådte Helen Latifi ind på det norske marked med sin virksomhed, Nordlys Vikar, i juli 2022. Siden da har virksomheden oplevet et enormt boom og opmærksomhed i både Norge og Danmark.
Succesen afspejles i tallene, hvor Nordlys Vikar forventes at omsætte for næsten 120 mio. norske kroner efter bare et år!

Vi har ca. 50 læger ude samtidig og ca. 80-90 læger står på venteliste for et vikariat helt frem til sommer 2024. Vi har også fået de første sygplejerskere og svenske læger ud på vikariater i Norge og samarbejder i øjeblikket med 40 norske kommuner, fortæller Helen.

Virksomheden har nu også oprettet en afdeling i Danmark, hvor de til august forventer at have 9 fastansatte, – 4 i Danmark og 5 i Norge. Fra Helens eget arbejde som lægevikar i Norge, havde hun fået et stort netværk af danske vikarkollegaer. Og selvom hun selv var taget tilbage til Danmark og havde fået fast arbejde her, holdt hun kontakten med de tidligere kollegaer i Norge. Desværre var denne kontakt præget af frustration. Vikarkollegaerne berettede jævnligt om uheldige hændelser og manglende information fra de vikarbureauer som de var tilknyttet. Det var gav vanskeligheder ved at navigere i det norske sundhedssystem, og i værste fald betød det, at der blev begået fejl. De savnede også kollegial støtte, og netop det fik Helen til at oprette Facebook gruppen ”Danske læger i Norge” – en gruppe på Facebook for lægevikarer i Norge.

Efter bare et år havde gruppen 4.000 medlemmer. I gruppen var der en let og fri tone vikarerne i mellem. Der blev udvekslet erfaringer såvel som udfordringer. Men hurtigt blev det også tydeligt blandt gruppens medlemmer, at de manglede faglig opbakning.
Det fik Helen til at oprette et 2-dages kursusforløb med sig selv som medunderviser – på trods af at hun på det tidspunkt, havde fast arbejde i en specialklinik. Kurset mødte stor opbakning, men fik også mange af deltagerne til efterfølgende at henvende sig til Helen, i håb om at hun kun hjælpe dem i deres søgen på nye og bedre jobmuligheder – og ikke mindst vilkår.

Helens drivkraft er passion; Passion for sit fag, men også passion for ordentlighed og trivsel i branchen.
I Norge har man modsat Danmark, ingen overenskomst for vikarlæger.
Derfor tog hun en stor beslutning, som ændrede hverdagen. Ikke bare for hende, men også for hendes mand og deres fælles familie. Efter flere opfordringer fra Facebook gruppens medlemmer, startede hun i juli sidste år – sammen med sin mand – vikarbureauet Nordlys Vikar. Et iværksætterprojekt med udgangspunkt i et vikarbureau, hvor de ville formidle vikariater for danske vikarlæger i Norge og ikke mindst varetage og styrke deres rettigheder i Norge. 
”Fokus var ikke at der skulle sorte tal på bundlinjen med det samme, men at skabe forandringer i den norske vikarbranche for læger” fortæller Helen.

Det var nyt for Helen er blive arbejdsgiver, og der var pludselig en hel masse praktiske ting, som hun skulle sætte sig ind i. Hun arbejdede 16 timer om dagen, primær på research og udvikling i begyndelsen. Hun skulle vinde indpas i en branche, som i meget høj grad bygger på tillid. Hun skabte sig kontakt til kommuner og læger og gik i dialog med dem, for at kunne tilbyde en bedre løsning for alle. Missionen var at vikarerne skulle være bedre klædt på og bedre forberedt til de opgaver de blev givet. Det var særligt vigtigt for vikarerne, men i høj grad også for de enkelte kommuner, at vikarerne kendte til det norske sundhedssystem.

Helen og hendes mand driver Nordlys Vikar sammen, men det er Helen Latifi som er ansigtet ud ad til.
” Det er første gang man har set en kvinde i topledelsen i lægevikarbranchen” fortæller Helen Latifi. Hun lægger stor vægt på værdier som tryghed, nærvær og omsorg i hendes arbejde. ”Det er værdier man ikke så ofte oplever i vikarbranchen” siger Helen.
”Det er utrolig givende at opleve vikarlæger der trives og er glade”, supplerer hun.

”Jeg føler en forpligtelse overfor både kommunerne, patienterne og vikarlægerne. En forpligtelse til at sikre at alle er tilfredse og får den bedst mulige behandling.
Jeg ser vikarerne som mine kollegaer, og samtidig fungerer jeg som sparrings- og samarbejdspartner overfor kommunerne. Jeg har set det som en fornem opgave at sætte fokus på vikarlægernes rettigheder i kommuner, og at de får lige muligheder” kommer det fra Helen Latifi.

Virksomhedens kerneværdier er troværdighed og tillid, ansvarlighed herunder forpligtelser og faglighed samt innovation. ”Vi tilbyder vores vikarer en række kurser i samarbejde med de norske myndigheder. Det er første gang, at et vikarbureau har skabt et godt samarbejde med offentlige myndigheder i Norge” fortæller Helen.
Derudover onboarder de alle deres vikarer med et online kursus, for at sikre et højt informationsniveau fra start.

Men hvordan er det positivt for Danmark, at der sendes så mange læger fra Danmark til Norge?

”Det er det fordi, at et vikariat i Norge typisk varer mellem 3 og 6 måneder. Derefter kommer 99% af lægerne tilbage til Danmark, alle en stor portion erfaring rigere, til gavn for danske patienter” svarer Helen.

Hvad er jeres plan med det Danske marked, nu hvor I har åbnet en dansk afdeling?

”I Norge er der flere og flere etablerede lægepraksisser som overtages af kommercielle aktører. Det ser man efterhånden også nogle enkelte steder i Danmark. Det kan være i de mindre byer eller i det såkaldte ”udkantsdanmark”. Her er det svært at trække læger til, og få dem til at bosætte sig, for at drive en praksis. I stedet for at nedlægge disse lægepraksisser, bemandes de i stedet i en turnus af lægevikarer. Og det tror jeg, at vi kommer til at se mere til her i Danmark også,” siger Helen.
”Vi vil gerne tænkte innovativ og gøre det anderledes end hidtil set. Derfor er vi også åbne for investorer og samarbejdspartnere, som læner sig op ad vores værdier” afslutter Helen.

Fakta:

  • I Norge er der op mod 35 vikarbureauer for læger der ønsker at arbejde i Norge. Derfor er det imponerende, at Nordlys Vikar med bare ét år på bagen, er kommet op på samme niveau, som mange af disse.
  • Nordlys Vikar er de største i Danmark til at sende læger til Norge.