Selskabskonstruktioner er et vigtigt værktøj i forbindelse med generationsskifte, både for køber og sælger. Det mener Hans Børsting, der er landbrugschef og partner i Revision Limfjord.

Han anbefaler specielt holdingselskaber i forbindelse med generationsskifter, og han betegner det som en smidig og klog løsning, hvor køber over en længere årrække kan overtage produktionsapparatet ved at købe ejerandele/aktier.

”Der er et underskud af unge mennesker, der kan og vil overtage store bedrifter til 25-75 mio. kr., blandt andet fordi de ikke kan honorere de kapitalkrav, der stilles i dag. Samtidig stilles der hårde krav til landbruget, og derfor er der behov for nye løsninger. Det handler blandt andet om at få ekstern kapital ind, og det kan man for f.eks. gøre med sameje gennem et holdingselskab,” siger Hans Børsting.

Det handler både om at finde den rette model og at gøre det betids, påpeger Hans Børsting og udviklingschef Karl Kristian Guldhammer. De lægger stor vægt på, at både køber og sælger går i gang med at planlægge og forberede generationsskiftet i god tid over en tidshorisont på mindst 5-10 år og med plan, som går i tråd med virksomhedens forretningsplan og strategier.

Et klassisk eksempel

Som et klassisk eksempel nævner han en ’ældre’ landmand på 50 år, som i første omgang sælger 25 procent af aktierne til en ung mand med det formål at tilknytte kompetencer til virksomheden. Dernæst har den unge mand over de næste fem år mulighed for at skabe produktionsresultater og tjene op til at købe yderligere 25 procent af aktierne, typisk ved hjælp af en etableringskonto. Efter endnu en årrække kan han så købe resten af aktierne og afslutte generationsskiftet. Skattevæsenet kræver, at køber for at blive medejer i første omgang køber mindst 10 procent af aktierne i holdingselskabet, men Hans Børsting anbefaler en andel på mindst 25 procent, fordi det giver et tilsvarende større ansvar. Det er også med til at fastholde medarbejderen, hvis han har hånden på kogepladen, fastslår han.

LÆS OGSÅ

Revision er vejen frem for fremtidens transportbranche

”For de unge er det mega vigtigt, at de – allerede når de er 18-20 år – er fokuseret på at få en god uddannelse, gode kompetencer og gode lærepladser. De skal lære, spare op og samle erfaringer, ikke mindst inden for ledelse, så faglighed og ledelse bliver deres spidskompetencer og bidrag til at indgå i ejerskabet med,” siger Hans Børsting.

Revision Limfjord

”Vi har en skræddersyet pallette med rådgivningsprodukter til landbruget, og vi tilbyder blandt andet at lave regnskaber, budgetter og benchmark, ligesom i landbruget, men derudover har vi også viden og produkter fra andre erhverv, som vi kan trække på,” siger han. Som privat praktiserende revisor med en fortid som økonomikonsulent i en landboforening, henter han inspiration i andre brancher, som ikke har mulighed for for eksempel at forlange bedre rammevilkår, hvis de møder modstand fra samfundet, for eksempel i forbindelse med klimadebatten. ”Vi må udvikle os ud af det ved hjælp af teknologi, forskning og samarbejde og spørge: Hvad kan jeg gøre? Landbruget skal for eksempel være med til at producere flybrændstof, i stedet for at vælge dumme løsninger som at lukke landbrug,” siger han.

Forretningsplaner

Revision Limfjord har også hentet inspiration i andre virksomheder, når det gælder brugen af forretningsplaner. ”Det er et stærkt redskab, der viser, hvem man er. Det er en beskrivelse af virksomheden og dens strategi og målsætning og ikke mindst af personen bag,” forklarer Revision Limfjords udviklingschef for landbrug, Karl Kristian Guldhammer.

Forretningsplaner er ikke bare beregnet til at give en samlet præsentation af virksomheden til pengeinstitutter og kreditforeninger, men også til andre samarbejdspartnere som for eksempel investorer eller en ny leverandør af foderstoffer – og så selvfølgelig i forbindelse med generationsskifte. ”Det er et helt unikt produkt, der viser virksomhedens spidskompetencer og lederevner,” siger Karl Kristian Guldhammer.