Rigtig mange startups klarer sig desværre ikke igennem de indledende levemåneder eller år. De brænder ud grundet manglende finansiering, forkert strategi, et utilstrækkeligt team, dårlig timing og en række andre forhold.

Heldigvis findes der samtidig masser af startups, der kommer så langt, at de ønsker at skalere deres forretning. Hvis du er iblandt dem, der sidder med en startup, som har vækstpotentiale, så er det helt afgørende, at du gør din virksomhed klar til denne skalering.

At skalere en startup er ikke det samme som den indledende fase. Hvor de første trin bestod af at finde frem til din forretningsmodel, de rette kunder, den indledende kapital etc., så handler skalering om at vækste og sørge for at have en virksomhed, der kan klare større belastninger uden, at det går udover performance eller tab af indtægter og fokus.

Det kræver grundig forberedelse, og følgende fem områder er helt afgørende at have styr på:

Undgå for tidlig skalering

Internationale studier fra bl.a. Inc.com peger på, at 74% af alle iværksættere, der mislykkes, gør det pga. for tidlig skalering (”premature scaling”). For at undgå dette skal du sørge for, at du har styr på:
– at dine kerneprodukter har fundet deres ’market fit’
– at du kender til de marketingkanaler, der giver den bedste ROI
– at du har de nødvendige ressourcer til at skalere.

Automatisering, automatisering, automatisering

Hvad kan du automatisere i dine forskellige processer, så du kan skalere uden, at det kræver ekstra manpower eller økonomi? Det kunne være alt fra cloud storage til markedsføring, bogholderi etc.

Fokusér på content marketing

Studier fra bl.a. Forbes.com har vist, at både direct marketing og word-of-mouth er meget svære at skalere. Derimod kan content marketing skaleres og gå viralt, så sæt større fokus på dette område, hvis du ikke allerede gør det i forvejen.

Gør dig selv overflødig

På den ene side er du uundværlig som kulturbærer i en startup. På den anden side er det bl.a. din opgave, som led i jeres skalering, at gøre dig selv nemmere at undvære. Det kan være ganske skrækindjagende at tage 2-4 ugers ferie, men gør du det ikke, gør du dit team en bjørnetjeneste. Dit team har brug for at opleve, at de kan skalere og lykkes også uden dig på kontoret hele tiden. En kultur er kun succesfuld i det øjeblik, at den også fungerer, når lederne ikke er der.

Ansæt de rette folk

Ovenfor nævnte jeg automatisering som helt afgørende. Ligeså afgørende som automatisering er ansættelsen af de rette folk til de ting, du ikke kan automatisere.
I en skaleringsfase bør du gå efter at ansætte folk, der udover erfaring og know-how vil kunne udfylde forskelligartede opgaver og arbejde på tværs af teams og ansvarsområder.