Kreativiteten bliver for mange en glemt ting, der skal presses ned mellem dagens ”vigtigere” gøremål. Hvis man aldrig har arbejdet med sin kreative side kan det være svært at tilegne sig en kreativ tilgang til at løse udfordringerne, man oplever gennem uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet. Undersøgelser har vist, at den kreative tilgang kan have en positiv effekt på arbejdsmarkedet og den bør derfor prioriteres tidligere hos de unge.

Arbejdsmarkedet efterspørger i dag kreative medarbejdere, der kan tænke ud af boksen, og som er gode til at tilpasse sig nye og innovative tiltag. Dette kommer dog ikke ligetil hos alle mennesker, fordi den kreative tilgang er noget, man skal lære for at mestre den til fulde. Hos nogle mennesker er de kreative evner meget naturlige, mens de hos andre er længere væk.

Det kan godt betale sig at sætte fokus på den kreative tilgang allerede tidligt i livet. Hvis man har arbejdet med et kreativt fag før man kommer ud på arbejdsmarkedet, bliver det automatisk nemmere at arbejde med den kreative tilgang.

Udforsk dine kreative evner

Fremtidsforskere siger, at fremtidens arbejdsplads er mere mobil og kreativ, og det skal vi udruste de unge til, så de er klar til at tage dette på deres skuldre. Her lyder det, at vi er på vej ind i ”tanke-økonomi”, hvor kreativiteten og idérigdom er virksomhedernes vigtigste aktiv.

Men hvordan får vi unge til at blive mere kreative?

Der findes ikke ét godt svar til, hvad vi kan gøre for at gøre fremtidens unge mere kreative, men en af de ting, man kan gøre er, at sætte fokus på den kreative tilgang. Man kan for eksempel sætte fokus på kreativiteten ved at vælge en efterskole, der har kreative linjer.

Kreativ undervisning kan inspirere til en kreativ karriere

På Øse Efterskole har de det udgangspunkt, at den kreative undervisning kommer til at gavne de unge på længere sigt. Hvis de allerede fra teenageårene lærer at bruge deres kreative evner, så er de mere klædt på til den kreative tilgang, som arbejdsmarkedet sætter mere fokus på. Øse er blandt en af Danmarks bedste kreative efterskoler, og eleverne lærer mange forskellige kreative genrer blandt andet den musikalske.

Mange har den forestilling, at man kun kan gå på en musikefterskole, hvis man er et musikalsk talent. Det er dog langt fra tilfældet. Hvis du vælger en kreativ efterskole får du mulighed for at udvikle dine egne evner og udviklet dit måske skjulte talent, der også kan bruges i andre sammenhænge. Udover at øve sig musikalsk får du nemlig også mulighed for at stifte bekendtskab med evner som booking, journalistik, design, performance og koordinering. Det er evner, der kan bruges på forskellige måder på arbejdsmarkedet efterfølgende. Det samme gør sig gældende på de andre linjer. Fælles for dem alle er, at eleverne bliver tvunget til at tænke ud af boksen og være innovative i en tidlig alder.