Når man arbejder med digital marketing og e-commerce, så er der en målbar sammenhæng imellem handling og resultat. Det kan du udnytte til at skalere din forretning profitabelt.

Tekst: 1st Place

En afgørende gevinst for din digitale forretning er, at du helt konkret kan måle på værdien af dine marketingindsatser, og derved sikre en attraktiv ROI på hver kr. du investerer i digital markedsføring. Det står i kontrast til traditionel analog marketing, som er en omkostning, du ikke kan beregne en præcis indtjening på. Hvis du bliver dygtig her, så vil du kunne vækste din forretning profitabelt og forudseende.

Hvordan gør du det så i praksis? Det gælder om at få styr på to KPI’er:

  1. CAC (customer acquisition cost)
  2. CLV (customer lifetime value)

Så længe din CAC < CLV, så skaber du positiv ROI (return on Investment).

Ved at arbejde på dette bundlinjeniveau, får du fokus på at skabe profitabel vækst – fremfor at holde et overordnet fokus på KPIer som f.eks. ROAS og CPC. Disse er bestemt relevante KPIer, når du reelt har indsigt i din forretnings profitabilitet – da du så kan bruge disse KPIer, til at sammenligne værdiskabelsen på de forskellige medier.

I det følgende vil vi beskrive, hvordan du beregner din CAC og CLV.

 

LÆS OGSÅ: CONTENT MARKETING – SÅDAN FÅR DU NYE KUNDER

 

CAC1st Place, Content Marketing, Bizz Up

For at finde CAC skal du starte med at beregne dit media-spend. Dertil skal du beregne de direkte og indirekte driftsomkostninger, som tilfalder dit produktet eller din service. Det kan være en stor udfordring at lave dette regnestykke, men det skal gøres, hvis du ønsker denne afgørende forståelse for din forretning.

Når du beregner dine mediaomkostninger, så lad dig endelig inspirere til at holde dit budget flydende. Hermed mener vi, at du løbende bør flytte dit spend rundt imellem de forskellige mediekanaler, således du altid bruger dit budget, hvor det er mest profitabelt. Tingene ændrer sig hele tiden. Du vil f.eks. støde ind i kapacitetsudfordringer i kanalen. Jo flere kunder du vil have fra en kanal – f.eks Google Ads, des dyrere vil de blive. Ved at justere løbende, så du anvender de kanaler, hvor du får kunden til den bedste pris, så kan du nedbringe dit samlede medie-spend og optimere din indtjening.

Dertil skal du, som nævnt, beregne de direkte og de indirekte driftsomkostninger, som tilfalder dit produktet eller din service:

Direkte

Løn, introrabatter og onboarding mv.  Sælger du f.eks. en software løsning, så vil der sikkert være ekstra omkostninger til integration og undervisning i brug af systemet.

Indirekte

IT omk., husleje, varme mv. Det kan så afgjort være en udfordring at estimere de indirekte omkostninger. Vi anbefaler derfor, at du vægter disse for at få en fair betragtning. Er det f.eks. 10 % af medarbejderne, der arbejder med et givent produkt, så vægtes huslejen naturligvis kun med 10%. Er der faste IT-support omk., så medtage den del, som direkte vedrører produktet.

Til sidst skal du sikre at din CLV er større end CAC, så din indsats er profitabel, der hvor det tæller – på bundlinjen. Dog kan det, afhængig af din virksomheds strategiske situation, give mening at periodisk tillade at CLV er mindre end CAC, hvis du vil investere i at erobre markedsandele. Du skal bare være klar over, det er det der foregår.

1st Place, Content Marketing, Bizz Up

CLV

Du finder din CLV, ved at beregne hvor lang tid dine kunder er hos dig, og derudfra beregne din gennemsnitlige indtjening er pr. kunde i den livstid.

Den beregning vil variere fra produkt til produkt. Den vil også være påvirket af hvor mange forskellige produkter kunden køber af dig – og vil i særlig grad være en refleksion af den konkurrencesituation, der er i din branche. Vi har til formålet lavet en online CLV beregner, som du kan tilgå her.

For at gøre det hele mere konkret her i indlægget, så har vi her til slut, lavet et enkelt eksempel på en samlet beregning.

CAC:
Medieaspend på Google Ads 300 DKK
Driftsomkostninger 400 DKK
Samlet CAC 700 DKK

 

CLV:
Dækningsbidrag pr. kunde, pr. md. er 50 DKK
Kunde levetid 20 måneder
Samlet CLV (50*20) 1.000 DKK

 

Indtjening pr. kunde = (Samlet CLV – Samlet CAC) 300 DKK

Havde du ikke lavet denne CLV beregning, kunne du risikere at lukke ned for salget af dette produkt, da det ikke er umiddelbart synes rentabelt, at give 700 kr. for en kunde, som du kun tjener 50 kr. på pr md.

Vi håber indlægget gav dig inspiration til dit arbejde med at skabe profitabel vækst. Har du spørgsmål, så kontakt os på info@1stplace.dk.