Sparekassen Balling er en garantsparekasse med afdelinger i Balling, Skive og Holstebro. Siden stiftelsen 1914, har de været dybt forankret i lokalmiljøet, og det er der ingen planer om at ændre på.

Tekst: Pernille Torpdahl Andreasen

”Sparekassen Balling henvender sig primært til privatkunder og mindre erhvervskunder der har behov for traditionel pengerådgivning. Rådgivningen tager udgangspunkt i ønsket om langvarige relationer, samt kundernes situation og behov. Vi kender – og bakker op om – kunderne og deres hverdag!”

Sådan lyder Sparekassen Ballings mission, og allerede her fornemmer vi, at vi skal helt ud i lokalsamfundet, der hvor folk kender og hilser på hinanden, og hvor man ikke bliver bedt om at trække et nummer for at komme til skranken.

Virksomheds DNA: Nærvær

Der er tale om en lille og lokal sparekasse, som består af lokale og nærværende medarbejdere.  Det er en simpel organisation, med den enkelte kunde for øje.

Sparekassen Balling, Lokal, inspiration, Bizz Up”Vi er jo lige her og kender området. Beslutninger træffes af lokale, på lokalt plan. Vi bygger gode relationer op, og er til stede i miljøerne rundt i området”, siger Mads Stampe som er afdelings- og erhvervsdirektør i sparekassen.

Der har ikke været nogen fusioner som har skabt store organisationsforandringer, og det er medvirkende til at Sparekassen Balling fortsætter med, at leve op til deres originale grundprincipper: Professionel, troværdig, nærværende.

En stor del af personalet er samme som for 10 år siden. Det vil sige at mange af privat- og erhvervskunderne er blevet fulgt af samme rådgiver gennem lang tid, og det er med til at opbygge en særlig tillid, samt et grundlag for en mere præcis og dybdegående rådgivning.

Hvis man ønsker at styrke det lokale, så bør man også bruge det lokale

Sparekassen Balling sætter en stor ære i at involvere sig i det lokale forenings- og kulturliv. Mange vil sige, at en af grundpillerne i et lokalsamfund er netop dette, og her er Sparekassen Balling med helt fremme.

”Vi bakker op om lokal sport og kultur. Det kan være i form af sponsorater til forskellige foreninger og arrangementer som f.eks. håndbold-og fodboldklubberne, det kan også være til traktortræk eller musikarrangementer. Alle skal have muligheden for at søge om sponsorering til deres arrangement, og vi giver hellere 3000 kr. til mange frem for 50.000 kr. til en enkelt. Det giver bestemt bedst mening for os”, lyder det fra Mads Stampe.

På den måde er Sparekassen Balling synlige ude i lokalmiljøerne, de er en medspiller i at få ting til at ske, og det stemmer på alle måder overens med deres ønskede position i, og udvikling af lokalområdet. Samtidigt så åbner det også op for konceptet om markedsføring gennem relationer, og for at få endnu flere ambassadører, som ønsker at anbefale Sparekassen Balling til andre.

Møder kunderne der hvor de er

Der udøves stor fleksibilitet for at imødekomme kundernes behov og udfordringer, både for private såvel som erhvervskunder. Den travle børnefamilie kan få mødetid uden for normal åbningstid, for at få enderne til at nå sammen. Med erhvervskunder kan det give god mening at møde dem hjemme ved dem selv, for at opnå en større forståelse for virksomheden.

”Som erhvervskunde kan det være en stor fordel at være stor kunde i et lille institut, frem for en lille kunde i et stort. Her vil man få opmærksomhed og blive prioriteret fra dag et, der sås frø og resultaterne og udviklingen herfra observeres nøje”, siger Mads Stampe.

Sparekassen Balling gennemførte i efteråret 2021, en kundetilfredshedsundersøgelse. Den var baseret på besvarelser fra 500 privatkunder, og var alt i alt meget positiv. Værd at fremhæve er, at størstedelen af de tilfredse kunder, gerne vil agere som ambassadører. Dette er særligt vigtigt, idet en væsentlig del af nye kunder kommer til Sparekassen Balling, som følge af ambassadørhenvisninger.

Med på den grønne omstilling

Hvordan agerer man som pengeinstitut, mere bæredygtigt? Ud over at udskifte lyskilder og tænke på papirforbruget, så skal det store slag stå i investeringer og rådgivning.

Forum for Bæredygtig Finans lancerede i december 2019 en række anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor kan medvirke til at accelerere den bæredygtige omstilling af samfundet. Dermed er der gang i en proces, med udvikling af metoder til beregning og rapportering omkring reduktion af CO2-aftrykket af investeringsprodukter.

Sparekassen Balling følger disse anbefalinger, og at der nu kommer tal på CO2-udledningen fra deres investeringer, tilfører ny viden og det sætter dem i stand til at kunne målrette deres indsatser, f.eks. i forhold til de investeringsprodukter de anvender, både når de selv investerer, og når de investerer på vegne af deres kunder.

Arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne

Sparekassen Balling arbejder ud fra kodekset om frihed under ansvar, og at give medarbejderne mulighed for at drive egen forretning, og udvikle deres egen succesmodel.

”Vi fokuserer langt hellere på styrker, frem for at skulle præstere ligeligt på alle parametre, ud fra en model opbygget fjernt fra virksomheden, af nogen som ikke kender medarbejderne. Vi tror på at give medarbejderne ansvar for egen succes. Folk vokser med opgaven og inspireres af friheden til at agere på egen hånd, det ses tydeligt”, fortæller Mads Stampe.

Et fokus på mentalt og fysisk sunde medarbejdere, danner rammerne for et godt og udfordrende arbejdsliv, ved at fokusere på medarbejdernes arbejdsglæde via kompetenceudvikling og motivation.

Med det kan det siges, at Sparekassen Balling gør sit for at leve op til deres vision om, at være Danmarks mest attraktive sparekasse – for kunder og medarbejdere.

Sparekassen Balling, Lokal, inspiration, Bizz Up