I Herning Kommune betragter man virksomhederne som kunder. De skal føle sig set, have optimale rammer for at udvikle sig og også gerne vækste. Denne kundetilgang skaber konkrete resultater og sender år efter år Herning Kommune op i toppen af erhvervsvenlige kommuner i Danmark.

Tekst: Majbritt Mikkelsen
Foto: Preben Stentoft


”I Herning Kommune har vi et meget stort fokus på erhvervslivet. Vores fornemmeste opgave er at tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder og ikke mindst understøtte deres rejse ind i fremtiden.” Sådan siger Henrik Kjeldsen, erhvervschef i Herning Kommune.

Den stærke trådHerning Kommune, Bizz Up Efterår 2018, Bizz Up

Det stærke erhvervsfokus er langt fra nyt i Herning Kommune. Henrik siger: ”Fortællingen rækker langt tilbage og har sine rødder i tekstil- og uldindustrien. Hele historien kan opleves på Tekstilmuseet i Herning, men for at gøre en lang historie kort har der i Herning altid været tradition for et stærkt samarbejde erhvervsliv og kommune imellem. Vi er vant til, at tingene ikke kommer af sig selv, så vi løfter i flok og har en tilgang, hvor vi ser muligheder i stedet for begrænsninger. Vi spænder ikke ben for hinanden, fordi vores historie til enhver tid minder os om, at viljen og lysten til at samarbejde kan skabe fantastiske resultater til gavn og glæde for alle.”

De mange uddannelser, der i dag findes i Herning Kommune, er også en etableret del af det stærke samarbejde, ligesom at træ- og metalindustrien, vindmølleindustrien og virksomheder inden for handel og logistik i stigende grad er med til at tegne billedet af et varieret erhvervsliv. Det står med andre ord ikke stille i Herning. Alle vil fremad. Sammen.

Adgang til nyeste viden og teknologi

Et centralt fokus i Herning Kommune er, at områdets virksomheder har adgang til nyeste viden og teknologi. Buzzwords som Industri 4.0, automatisering, robotter osv. er på alles læber. For at sikre viden til morgendagens industrivirksomheder har man i Herning bl.a. etableret videnscentret DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center). Dette er en medlemsorganisation og et videnscenter, hvis primære sigte er at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige på det felt, der hedder drejning, boring og fræsning i metalindustrien. DAMRC henter specialiseret viden fra universiteter fra hele verden og gør det tilgængeligt for den lokale industri samt gør det muligt at teste nye processer og metoder i mindre målestok, før de eventuelt implementeres. Henrik Kjeldsen fortæller: ”En af succeshistorierne er en lille værktøjs- og metalvirksomhed, der fik hjælp til at indsamle ny viden om de eksisterende processer og derigennem fik skabt en række løsninger, der gjorde det muligt at beholde det eksisterende produktionsudstyr frem for at investere i nyt. Resultatet var, at produktionsomkostningerne blev barberet ned til det halve.”

Herning Kommune, Bizz Up Efterår 2018, Bizz Up

Lifestyle & Design Cluster

Et andet tiltag er innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster, som understøttes af kommunen og arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst primært i de små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder og i de kreative brancher. Netværket fungerer som brobygger mellem virksomheder og forsknings- og viden-institutioner for at styrke innovations- og konkurrenceevnen. Henrik Kjeldsen siger: ”I en branche hvor der tidligere var mange produktionsarbejdspladser her i området, er det helt centralt, at vi koncentrerer viden om materialer, trends, cirkulær økonomi etc., og at vi med forskning og uddannelser inden for området kan bibeholde en styrkeposition inden for design og tekstil.”

Har du skills?Herning Kommune, Bizz Up Efterår 2018, Bizz Up

Herning Kommune kigger ikke kun indad. I 2018 var byen sammen med Business Region MidtVest vært ved DM i Skills, som er de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelserne. Bag DM i Skills står SkillsDenmark, der hvert år afvikler konkurrencen i en udvalgt dansk by. I alt 61 tilmeldte fag var repræsenteret i MCH, hvor dørene var åbne for alle. ”Et af formålene var naturligvis var at skabe positiv opmærksomhed og interesse omkring erhvervsuddannelserne, der – som de fleste ved – har det hårdt disse år. I vores kommune vil vi sikre, at alle unger søger ind på den for dem rette hylde, men det skal ske på et oplyst grundlag, og derfor fortjener erhvervsuddannelserne større opmærksomhed. Derfor et det også med begejstring at vi kan fortælle, at fx Herningsholm Erhvervsskole har øget optaget med 40% fra 2017 til 2018,” siger Henrik Kjeldsen, der slutter: ”Vi arbejder på flere fronter, men alle indsatser peger ind i vores erhvervsstrategi, der handler om – i fællesskab – at bane virksomhedernes vej ind i fremtiden.”Business Region Midtvest, Bizz Up

FAKTA:

  • Herning Kommune ligger aktuelt nummer to i Dansk Industris måling af lokalt erhvervsklima og har ligget i top 4 siden målingernes begyndelse i 2010. En enkelt gang er det blevet til en førsteplads, hver gang i skarp konkurrence med nabokommunen Ikast-Brande
  • Herning er meget mere end erhverv. Her arbejdes også med kultur og events, og byen er fx vært for minimum ét internationalt mesterskab hvert år.
  • Det er fokus på bosætning, og Herning blev i 2017 kåret til bedste sted for børn at vokse op
  • Herning er en uddannelsesby med 8.000 studerende, hvor ca. halvdelen er på videregående uddannelser