Oluf C. Lund fandt ud af at mange ordblinde er fantastiske til at netværke. I dag netværker han på samme måde som de ordblinde gør – fordi det virker!

Uden netværk havde jeg ikke været i gang med det, jeg er i gang med nu. Min helt store passion er udvikling af mennesker og virksomheder. Jeg har været bankmand i 30 år. I virkeligheden har jeg nok aldrig været ”rigtig” bankmand, når det kommer til stykket. Jeg har ikke arbejdet med ”penge” – jeg har arbejdet med – og udviklet – mennesker. Det er det, jeg altid har brændt for. Sagt på en anden måde, har jeg været mere leder end bankmand. Jeg stoppede som bankmand nøjagtigt den 31.12.1999, hvor jeg begyndte det, som jeg kalder ”mit næste liv”. Og her blev lysten til at udvikle mennesker igen den røde tråd. Du kan ikke udvikle virksomheder uden at du også udvikler mennesker.

Jeg har arbejdet med iværksættere i 20 å – blandt andet i erhvervsfremmesystemet og for Aarhus Universitet. I slutningen af 2018 etablerede jeg min egen virksomhed, StartUp Advice IvS, hvor jeg løser rådgivningsopgaver, holder foredrag om iværksætteri, udvikler nye idéer og projekter, underviser og udvikler nye uddannelser og læringsprocesser indenfor iværksætteri.

Jeg planlægger og gennemfører også mange små og store tiltag, som skal gøre det lettere at få succes som iværksætter i Danmark – sammen med en række stærke samarbejdspartnere og frivillige.

Ordblinde har stor succes som iværksættere – faktisk er de mere succesfulde som iværksættere end ikke-ordblinde. Det er en velbevaret hemmelighed – der er stort set ingen, der ved, at de ordblinde har så stor succes som iværksættere.

Du vil også kunne lide…

Netværkeren: Jeg netværker på mange måder

En undersøgelse i Sverige viser, at svenske succesfulde virksomheder i ikke mindre end 44% af tilfældende ejes og drives af en, der har svært ved at læse og skrive. I USA og England viser forskning, at 37% af de succesfulde virksomheder ejes og drives af ordblinde. Da der formentlig er under 10% af befolkningen, der er ordblinde, er der altså en markant overrepræsentation af ordblinde blandt de succesfulde iværksættere.

Mange ordblinde har med tiden udviklet et lavt selvværd og selvtillid – og det kan jeg på mange måder godt forstå, da de ofte har fået en ”skæv” start på livet med mange dårlige oplevelser i skolen. Med udbredelse af kendskabet til ordblindes markante succes som iværksættere, kan vi forhåbentlig bidrage til at ændre på det. De ordblinde iværksættere har faktisk  så meget succes, at jeg synes vi skal lære af dem. Det er vildt. Jeg ville sådan ønske, at de, der gerne vil være iværksættere, tager afsæt i det, de er gode til og det, de brænder for.

Succesfulde ordblinde iværksættere – og hvad vi kan lære af dem

Ofte sker det for ordblinde, der ønsker at være iværksættere, at de overtales til ikke at blive det. Grunden er ofte, at idéerne vokser sig så store og så vilde, at det bliver for stort et arbejde at finde kapital, finansiering mv. De ordblinde iværksættere starter hellere for sig selv i et stille og roligt tempo, hvor de bygger lag på lag på lag. Og så er ordblinde rigtigt gode til at netværke. Det er de, fordi det er det, de er vant til og det, de er gode til. Der findes flere eksempler på, hvorfor de er så fantastiske til at netværk –og nogle af dem stammer helt fra folkeskoletiden. De matcher op med nogen, som de kan ”bytte” med. Altså, er de selv gode til A, men ikke B, og har en kammerat med gode evner i B, så kan de kompensere med deres egne evner i A. Det er en af forklaringerne på deres fantastiske resultater som iværksættere. Alt for mange danske iværksættere tror, at de skal kunne alting selv. Men det behøver man jo slet ikke at kunne. Man skal blot matche med nogen, der kan det, man ikke selv kan.

Ordblinde skaber ofte netværk af ren og skær nødvendighed. Med tiden bliver de dygtigere og dygtigere til at netværke. Og de kan li´ det. De er rigtigt gode til at fastholde og udbygge stærke relationer.

Du skal gøre noget godt for dem, du vil netværke med. Det gør ordblinde. Det er er det, der gør dem til succesfulde iværksættere og stærke netværkere. De har en enorm respekt og forståelse for hinanden, fordi de har brug for hinanden. Så den gode relation er den mest essentielle ingrediens. Andre, der ønsker at blive gode netværkere, kan lære så meget af dem.

Faktisk er der langt større risiko for, at det opstår misforståelser, hvis man skriver med nogen i stedet for at tale med dem. Ordblinde får også feedback med det samme, fordi de ofte taler med kunder, leverandører og andre  i stedet for at skrive.

Hvem har succes som iværksættere? Svar: Det har ordblinde iværksættere. og ikke-ordblinde iværksættere, som skaber deres forretning med samme metoder og værktøjer som de ordblinde

Jeg fandt ud af at ordblinde er fantastiske iværksættere fordi jeg besluttede mig at skrive en bog om, hvordan man bliver en succes som iværksætter.  I den forbindelse mødtes jeg med rigtigt mange iværksættere. Jeg begyndte at spørge helt systematisk og konsekvent, hvorfor og hvordan de havde fået succes. Undervejs tegnede der sig et billede af det, de gjorde anderledes. Flere og flere af de adspurgte viste sig at være ordblinde. Det havde jeg umiddelbart ikke forventet. Det var dér, interessen for ”hvorfor” og ”hvordan” viste sig.

Derfor anbefaler jeg ofte iværksættere:

 • Drop de store planer. Tænk stort men start småt.
 • Netværk dig til løsninger – både i etablerings- og udviklingsfasen.
 • Sørg for at skabe din virksomhed ved forretningsUDVIKLING i stedet for ved forretningsPLANLÆGNING.
 • Begræns behovet for kapital og finansiering.
 • Vær meget omhyggelig ved valg af vejledere, rådgivere, coaches m.v.

Hvis den ny virksomhed startes på de præmisser, er tabet som regel heller ikke så stort, hvis etableringen mod forventning slår fejl. Samtidig er iværksætteren ikke så afhængig som mange af de iværksættere, der starter med en mere kausal tilgang.

Netværk med nogle, som er ordblinde:

 • De har brug for dig til noget af det, de ikke selv er så gode til.
 • Du har brug for nogle, som har succes som iværksættere. Mange af de succesfulde iværksætteres stærkeste kompetencer er nøjagtigt de samme, som skal bruges for at få et godt og attraktivt job.

Jeg netværker lige præcis efter de ordblindes metoder. Det gør jeg, fordi jeg véd, det virker.

Netværk skal plejes, dyrkes og holdes ved lige. Og det skal hele tiden fornyes, ellers bliver det uinteressant. Hvis ikke netværk eksisterede, ville det være kedeligt. Jeg ville slet ikke kunne arbejde med de ting, jeg gør, hvis ikke jeg netværkede.

Hvis jeg eksempelvis i en længere periode ikke kommer til København, vil mit netværk i området blive svækket. Netværket skal vedligeholdes og det skal udvides og udvikles konstant. Over nogle år har jeg opbygget et stort og stærkt netværk indenfor ordblindhed og det har jeg blandt andet gjort via en række foredrag – eksempelvis på ordblindeefterskoler og biblioteker, ved konferencer og lignende. Foredragene giver masser af solide kontakter på dagen og efterfølgende kommer der talrige spændende henvendelser. Kunsten er så, at kontakterne udvikles til netværk.

Fantastiske netværksoplevelser

Jeg har for nylig holdt et foredrag på Gentofte Bibliotek med Karsten Højer, som har skrevet bogen ”På trods”. Mit netværk er blevet meget stærkere, fordi jeg har lært ham at kende. Han er fantastisk dygtig. Karsten er også meget opmærksom på, hvornår der er en, der skal have hjælp – og så er han fantastisk god til at se muligheder i at skabe relationer, der giver mening.

Da vi holdt foredraget, mødte vi en iværksætter, der driver virksomhed i København. Hun havde ikke haft held med at finde en i sit netværk, der kunne hjælpe hende videre i hendes virksomhed. Jeg introducerede hende for Karsten. Han valgte at blive hendes mentor kort efter hun fortalte hvad hun arbejdede med.

På et tidspunkt tog jeg en Master uddannelse, og i den forbindelse var jeg i Sydafrika. Og her har jeg en fantastisk sjov netværkshistorie. Vi besøgte en kvinde, som havde et pensionat, hvor man kunne bo i egne værelser. Jeg spurgte, hvordan hun havde startet det op. Hun fortalte, at hendes mand ikke kunne ikke tjene nok alene, og derfor var det vigtigt, at hun også arbejdede, men hun havde jo også deres mange børn at tage hensyn til. Hun valgte at lave et pensionat. Hun gjorde følgende:

Fik gæster med behov for overnatning på besøg. Gæsterne fik børnenes senge og imens blev børnene sendt over til naboen for at overnatte.

Med tiden fik hun så mange kunder og indtægter, at familen gradvist  kunne bygge til bygningen. Overnatningenerne blev udelukkende solgt via netværk – eksempelvis via et af byens universiteter. Personligt var dette en meget netværksoplevelse.

Intet kommer af sig selv – heller ikke et godt netværk.

 

Fakta

 • Nadja Joensen er stifter af onlinemagasinet, Netværkeren
 • Han arbejder i øjeblikket på udvikling af en engelsk udgave af Netværkeren
 • Hun driver desuden kvindenetværket, Boss Lady Aalborg, hvor der er over 1200 kvindelige medlemmer
 • Se magasinerne på https://www.netvaerkeren.dk/magasinet