Da Rikke begyndte som selvstændig tekstforfatter og journalist for to år siden, så hun pludselig værdien af at netværke. Derfor startede hun bl.a. en Netwalking-gruppe i Aarhus. Netværk fyldte ikke særligt meget for mig under min uddannelse til journalist eller mit første voksenjob på bureau. Heller ikke da jeg som nyuddannet fik at vide, at jeg skulle netværke, netværke og netværke endnu mere for at få et job.

Det var først, da jeg begyndte som selvstændig i efteråret 2019, at jeg for alvor begyndte at arbejde med at aktivere og udvide mit netværk. Jeg kunne pludselig se værdien af det på en helt anden måde end tidligere. Da var jeg 28 år. Så det er aldrig for sent at begynde at netværke.

Møder netværk ansigt til ansigt på gåture

For tiden netværker jeg primært på netværksgåture, som jeg arrangerer. Konceptet er blevet døbt Netwalking. Jeg kan ikke tage æren for det geniale navn, da det opstod hos en netwalker på en af vores gåture. Gåturene er inspireret af en anden gåtursgruppe for selvstændige, jeg var medlem af før corona.

Udover netværksgåturene holder jeg løbende kontakt til mit netværk på LinkedIn og deltager i netværksarrangementer, kaffemøder og netværksgrupper.

Networking er vigtigt for mig af flere grunde. Jeg danner mig et arbejdsnetværk både inden for og uden for mit felt. Netværkssnakke giver også nye perspektiver på mit arbejde og på mennesker.

Ofte kan LinkedIn-opslag fra ens netværk give det indtryk, at alle klarer det fantastisk på deres arbejde. Men når man mødes til en snak, f.eks. til netværksgåtur, en kop kaffe eller måske blot skriver til dem på LinkedIn for at høre, hvordan det går, fortæller folk nogle gange, at de faktisk kæmper med forskellige ting. Og det giver mere dybde og perspektiv til mit liv og mit netværk.

For mig er det vigtigt at møde mit netværk ansigt til ansigt. Det kan jeg komme til på netværksgåturene.

Så netværksfrø og hav tålmodighed

Når jeg netværker, handler det i høj grad om at så frø. Da jeg begyndte at netværke for alvor som selvstændig, ville jeg gerne bare have en masse kunder gennem mit netværk. Men jeg fandt hurtigt ud af, at netværk handler om tålmodighed. Du skal ikke forvente at få noget ud af det her og nu. Forsøg i stedet at finde ud af, hvad dit netværk har behov for og hjælp dem.

På en af mine netværksgåture mødte jeg en yngre kvinde, som søgte job. Gennem mit freelancearbejde for STARK vidste jeg, at de søgte en barselsvikar til bl.a. at håndtere Facebook, og det matchede kvindens profil. Jeg satte de to parter sammen, og få dage efter den første samtale var hun i gang med arbejdet. Både kvinden og STARK var glade for min hjælp. Det er det, netværk kan.

Stil dig til rådighed for heldet

Netværk handler også om at være åben for de muligheder, der kommer. At møde de personer, der kommer på ens vej med nysgerrighed. Og det handler om at turde at blive hjulpet og bede om hjælp.

Jeg var på et jobsøgningskursus engang, hvor de, udover at fortælle 1000 gange, at netværk er vigtigt, også sagde en sætning, som jeg fandt langt mere genklang i: ”Det gælder om at stille sig til rådighed for heldet”.

Du får ikke et job som jobsøgende eller en opgave som selvstændig ved at sidde derhjemme uden kontakt til omverdenen. Du bliver nødt til at komme ud, også selvom du ikke ved, hvad det vil føre med sig. Du giver heldet en chance for at finde dig, hvis du handler og møder andre mennesker. Foræl dem, hvad de kan hjælpe dig med, og spørg dem til, hvad du kan hjælpe dem med.

Når jeg har haft kaffemøder, hører jeg ofte, at folk bruger vendingen ”Jeg var også heldig”, når de fortæller om et job, en opgave eller en mulighed, der er kommet deres vej. Ofte var personen heldig, fordi personen havde gjort noget aktivt for, at heldet kunne tilsmile dem. De kendte lige en eller anden, der kunne hjælpe dem. De var lige det rette sted på det rette tidspunkt.

Jeg har også sagt, at jeg var heldig at få et fast freelancejob hos STARK. Og endnu mere heldig, fordi jeg begyndte at arbejde hos dem kun en måned før, at landet lukkede ned pga. corona. Men jeg havde ikke været heldig, hvis ikke jeg var taget til et netværksarrangement på en kold januardag, hvor jeg faldt i snak med en ung mand fra STARK. Så det er i bund og grund det, netværk handler om.

Grundlaget i netværk er handling, og når man handler, giver man mulighed for, at nye ting kan ske i ens liv. Netværk kræver, at du gør en indsats.

Netværk kan føre til venskaber

En god netværker forstår at finde balancen mellem at tage og give til netværket. Personen forstår at sætte folk sammen, så netværket giver værdi i praksis, og personen deler ud af sin viden.

Det er også en balance mellem det professionelle og personlige. Jeg mener, at netværk også handler om at lære folk at kende på det mere personlige plan. Jeg havde f.eks. netværkskaffe med en kvinde for et par år siden, som jeg fandt så inspirerende, at vi siden har ses til gåture og middage.

Hun var lige fra starten åben og ærlig omkring hendes liv, både arbejde og privat, og det gjorde hende hurtigt til mere veninde end blot netværk. Man skal selvfølgelig ikke vælte ud med alle ens problemer, men nogle gange skal man også turde at åbne op, så folk bedre kan lære hele ens person at kende.

Mit allerførste netværksarrangement

Jeg er bestemt ikke en født netværker. Til mit allerførste netværksarrangement i efteråret 2019, skrev jeg til Telefonhuset, hvor arrangementet blev afholdt, at jeg ikke ville komme alligevel, fordi jeg var for nervøs og bange for, at jeg ikke passede ind.

Men heldigvis fik Ulrik fra Telefonhuset overtalt mig til at komme alligevel, og det var godt, at jeg gjorde det, selvom jeg var ekstremt nervøs. Jeg fik nemlig mulighed for at fortælle, at jeg var ved at starte som selvstændig, og hvis de havde brug for hjælp til tekstforfatning, så kunne de bare tage fat i mig.

Efter mødet kom tre af de andre deltagere over til mig for at høre mere. Det blev dog ikke til nogle opgaver der, men jeg var imponeret over, at de var interesseret i at tale med mig, efter jeg havde talt med dem i få minutter. Det var startskuddet til min netværksrejse.

Sådan kommer du i gang med at netværke

Netværk kan godt virke lidt som om, at man har personerne i en armslængde fra sig. Men alle har et netværk, som de kan aktivere lige nu og her. Det kan være familie, medstudiekammerater, tidligere kollegaer osv.

Skriv en besked til dem, for at høre, hvordan det går. Måske er du nervøs for, om du kan tillade dig at skrive til dem efter mange år, men ville du ikke selv blive glad for at høre fra en gammel studiekammerat eller tidligere kollega?

Tænk på, hvem du havde glæde af at være sammen med før i tiden og spørg dem, om I skal mødes til en kop kaffe. Det værste, der kan ske, er, at de siger nej, og så har du sikkert en anden, du kan spørge.

Det handler om at tage et lille skridt ad gangen. Måske kan du skrive et eller to navne på personer, du vil kontakte, i din kalender i weekenden. Eller lave et udkast til det LinkedIn-opslag, du har tænkt på. Eller søge efter netværksarrangementer nær dig.

Find en balance i dit netværksarbejde

Man kan let ende med at bruge meget tid på at netværke. Derfor handler det om at finde en balance. Da jeg var jobsøgende og startede som selvstændig, havde jeg en del mere tid, så derfor gik jeg på en masse kaffemøder. Jeg spurgte også i et opslag på LinkedIn, om folk ville mødes til kaffe.

Nu, hvor jeg arbejder en del mere, passer netværksgåture godt ind i min kalender. Det handler om at finde den måde at netværke på, som passer én.

Det handler også om at komme ud af sin komfortzone. Det gør jeg med mine netværksgåture. Hver gang er jeg lige dele nervøs og spændt på, hvordan det går, og om folk snakker sammen. Og hver gang går jeg derfra med en supergod følelse af at have gjort noget meningsfuldt.

Man kunne altid gøre mere, og jeg ville ønske, jeg havde meget mere tid til at netværke. Men det handler som sagt om at finde en balance, og det har jeg fundet med mine netværksgåture, opslag på LinkedIn og løbende private beskeder til mit netværk på LinkedIn og Messenger.