Har du endnu ikke knækket koden til, hvordan du får synlighed gennem dine opslag på LinkedIn? Hvis du stadig kæmper med kun få likes, begrænset antal kommentarer og ikke har noget mærkbart ROI for dine LinkedIn-opslag, så er der råd at hente i denne artikel.

På baggrund af kunders, kursisters og egne erfaringer, deler Nanna Sondrup 5 af de bedste teknikker til, hvordan du får synlighed af dig og dine kompetencer – og hvordan du positionerer dig som en branches go-to-guy eller girl, gennem opslag på LinkedIn.

Nanna Sondrup er ekspert i content marketing og særligt på LinkedIn. Hendes motto er “Gi’ først. Spørg bagefter”

1. Hvilken værdi deler du, og hvem gavner det?

Hvis du ønsker synlighed, og at dit netværk igen og igen læser dine opslag, er det nødvendigt at give dem noget, som er brugbart. Du kan sjældent bevæge dig på LinkedIn ret længe, inden en ekspert eller nørd har fortalt dig, at du skal lave værdifulde opslag. Men – hvad er værdi? Værdi kan ganske kort forklares som noget, andre vil få gavn af at læse – uden noget krav om et køb.

Værdi er derfor ikke:

 • Et opslag om, at du sælger videoer til andre.
 • En fortælling om de mange nye features på jeres produkt.
 • Dit opslag om, at du har holdt foredrag, og at du synes, det var rigtigt fedt.
 • Annoncering af den pris, I har vundet, grundet jeres talent og fantastiske team.

Værdi er derimod:

 • En video om, hvordan man performer godt foran et kamera.
 • Inspiration til, hvordan man kan optimere eller effektivisere sin hverdag med metoder, der kan benyttes både uden jeres produkt, men som bliver bedre med jeres produkts nye features.
 • De bedste budskaber og redskaber, du fortalte om i dit foredrag.
 • Et konkret råd og viden til andre om, hvordan man opnår sådan en pris

Det er rigtigt godt at skrive opslag på LinkedIn, når du har noget på hjerte – noget du gerne vil dele. Men overvej altid, hvordan dit opslag gavner andre. Tænk over, hvad de får ud af at læse dit opslag. Du kan nemlig annoncere, reklamere og promovere rigtig meget, blot ved også at have fokus på, at modtageren får værdi fra dit opslag i form af viden, inspiration, redskaber, motivation eller andet, som giver mening for dem.

2. De 2 første linjer er altafgørende

Dommen falder hurtigt for, om dit opslag er godt eller skidt – helt nøjagtigt så er det de 2 første linjer, som afgør, om dit opslag når ud til mange eller næsten ingen. En af de vigtige indikatorer, som algoritmen dømmer dit opslag på og derfra vurderer, hvor mange der skal se opslaget, er, om hvorvidt nogen trykker ”læs mere”. Hvis ingen har interesse i at se mere af dit opslag, er det dømt kedeligt, og der er derfor ingen grund til at eksponere flere for opslaget.

”Hvordan skriver jeg så 2 gode linjer?” Er det logiske næste spørgsmål.

En god start på et opslag gør det meget tydeligt, hvad det handler om, men på en spændende måde. Jeg plejer at sige, at det, som du kunne finde på at kalde din rapport om samme emne, næppe er en god overskrift. Det samme gælder for en hvilken som helst sætning, du tror, en gadesælger kunne bruge som en ’pickup line’ for at få dig interesseret i deres budskab/produkt. Mange virkelig gode opslag bliver desværre ikke læst, fordi overskriften lugter af salg, også selvom de vil give gratis viden. Du skal derfor lede efter et ’sweet spot’ mellem rapportens kedelige, men informative overskrift, og den spændende sælger, men uden at sælge. Dette kan fx være:

 • En holdning, du har.
 • Budskabet for dit opslag.
 • Et spørgsmål, du stiller dig selv (tænker højt).
 • En problemstilling, som du vil debattere.

En overskrift er god, hvis den er:

 • Informativ om, hvad emnet for opslaget er.
 • Har en spændende formulering.
 • Skaber incitament til at læse mere.

Når du skriver dine indledende linjer, skal du også tage forbehold for både mobil og PC, da skæring af linjer er forskellige.

linkedIn, sociale medier, sondrup connect, bizz up

3. Lad din faglighed være synlig i dine eksempler

Du får bedst gavn af dit netværk, hvis de ved, hvad du kan hjælpe med, og hvilke udfordringer du kan løse. Det betyder ikke, at dit netværk skal forstå hvad ERP, UX, CRM, SMM eller andre smarte forkortelser står for, og derfor taber du potentielt meget kendskab til dine evner ved at tale for meget fagsprog. For at dit netværk bedst muligt får kendskab til dine kompetencer, så brug generelle eksempler eller story telling, når du formidler et budskab, og lad din faglighed komme frem i det konkrete eksempel. Det vil sige, at når du skriver den indledende del af dit opslag, kan du med fordel perspektivere til mere gængse holdninger, oplevelser eller scenarier, som andre vil kunne forstå.

Det er vigtigt at huske, at det ikke handler om at imponere dine konkurrenter – de er ikke dine kunder. Det er vigtigere, at dit netværk har kendskab til, hvem og hvad du er, og hvilken udfordring du kan løse. Det opnår du, når dit netværk forstår dine opslag samt får værdi ud af at læse det.

I et konkret eksempel vil dette betyde, at frem for at starte dit opslag med at fortælle, hvordan designet på en hjemmeside er tilpasset brugeroplevelsen, perspektiverer du først til det samme budskab, men med udgangspunkt i en fysisk butik og bruger oplevelsen der. Efter dét kan du forklare sammenligningen med din faglighed. Dit netværk husker ikke nødvendigvis dine fagord og kompetencer, men de husker essensen af det problem, du kan løse, hvilket gør det meget nemmere at huske dig.

Derfor, for at hjælpe dit netværk med at huske dig bedre, så:

 • Start i en meget objektiv og generel tilgang til essensen af opslaget, som alle kan forstå.
 • Lad din faglighed skinne igennem i dit konkrete eksempel.
 • Brug kun meget relevante og få fagord, så dit netværk husker dig for det vigtigste.

LÆS OGSÅ: CONTENT MARKETING – SÅDAN FÅR DU NYE KUNDER


4. Invitér til dialog

Der er mange som deler fantastisk værdifuldt indhold, men alligevel ikke får nogen kommentarer, og må nøjes med likes. Dette kan der være flere grunde til, fordi at skabe dialog kræver ofte mere end blot et spørgsmål. Opslag kan få mange kommentarer uden et spørgsmål til sidst, men de kan også få ingen, selvom man har et spørgsmål til læseren som sin afslutning på opslaget. Det handler om en balance i, hvad du gi’r, og hvad du be’r om, samt letheden i det.

Du skal ikke bede om andres mening, hvis du er tilbageholdende med din egen

Hvis du forsøger at skabe debat om et givende emne, kan det for mange blive en afholdende faktor, hvis du ikke har delt lidt af din egen holdning på området, inden du spørger ind til andres. Så hvis du ønsker andres mening, erfaring, oplevelse m.m., så sørg for, at du har leveret det samme i dit opslag.

Gør det nemt at kommentere

Der er også en barriere i at få dit netværk til at kommentere blot ud fra nemhed. Spørgsmål som kræver eftertænksomhed, uddybelse og lange forklaringer gør det svært at skrive en kommentar, også selv om dit netværk måske gerne vil. Spørgsmål, som egentlig kan besvares med ’ja’ og ’nej’, er meget overskuelige, kræver begrænset energi og gør barrieren for at kommentere markant mindre. Ja- og nej-spørgsmål, besvares dog ofte på LinkedIn med en uddybelse, men det er stadig nemmere at lave en kommentar til. Dette betyder ikke du altid skal gå efter ja- og nej-spørgsmål, tværtimod, du skal blot være bevidst om, hvor høj en barriere du skaber med dit spørgsmål.

Vær åben i din kommunikation

Hvis du oprigtigt ønsker meningsfulde kommentarer, måske med andre meninger end din egen, skal du i dit opslag sørge for at have en åben kommunikation. Du må gerne have klare holdninger, men ved at have din egen tvivl eller overvejelser med i dit opslag inviterer du også mere til andres kommentarer, fordi du udviser en åben dialog med plads til forskellighed.

linkedIn, sociale medier, sondrup connect, bizz up

5. Tilpas dit indhold til platformen

LinkedIn er markant anderledes både i sit virke og design, end andre sociale medier er. Dette bør du tage forbehold for, når du skriver dine opslag. Særligt er der 3 punkter, du kraftigt kan gøre dig overvejelser om, når du laver dit LinkedIn opslag.

Brug relevante hashtags:

De hjælper dig med at nå ud til andre end dit netværk, som har en interesse for det, som dit opslag handler om. Jeg anbefaler, at man bruger 2-5 hashtags og bruger dét, som ens målgruppe også ville finde interessant, og som matcher opslagets indhold. LinkedIn-hashtags er mere temabestemte, hvor de på instagram har et meget kreativt og ofte konkret ord eller en sætning, men på LinkedIn gavner fagordene eller temaerne din synlighed.

Fokuser på læsevenlighed:

Du skal have meget mere luft i dit LinkedIn opslag, end når du skriver andet materiale. Mange skimmer en tekst, inden de læser det hele, og derfor er en stor tekstblok svær at danne sig et godt indtryk af. Derfor, så husk at ryk på en ny linje ret ofte, og lad en linje stå tom. Der er ikke luft mellem nyt linjeskift på LinkedIn, og derfor hjælper det din læsevenlighed at lade en linje stå tom.

Emoji:

Nogle elsker dem, og nogle hader dem. Gør op med dig selv, om du selv bruger dem meget, men også om din målgruppe fortrækker dem, og find så en balance derimellem. Emojis gør ikke noget særlig positivt for din synlighed, så hvis ikke du selv er meget fan af dem, og din målgrupper heller ikke er, kan du med fordel helt undlade dem.

En afsluttende bemærkning

LinkedIn er et utrolig godt redskab for din forretning og egen udvikling, hvis du bruger det rigtigt. Hav fokus på, hvordan du kan hjælpe og bidrage til andre, både igennem dine opslag, men også øvrige aktivitet på LinkedIn.

Jeg håber, at denne artikel hjælper dig til at optimere dine opslag på LinkedIn, så du får synlighed til dit brand og et stærkt brugbart netværk.

Af Nanna Sondrup
Sondrup Connect