Flere virksomheder får øjnene op for forebyggende arbejde omkring stress og trivsel. Erhvervspsykolog Mads Krarup mærker de gode intentioner gennem ’Stress-Stopper-Vi-Sammen’ – et projekt støttet af Velliv Foreningen.

Tekst: Majbritt Mikkelsen
Foto: Privat

Vidste du, at vi i Danmark har 17.000 stresssygemeldte hver eneste dag?

Velliv, stress, Bizz Up Forår 2020

Det svarer til 3,8 mio. sygedage årligt alene på grund af stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Omkostningerne er enorme – både for den enkelte, for arbejdspladsen og for hele samfundet.

Små virksomheder halter efter

Det vil Mads Krarup sammen med psykolog Caroline Tøttrup gøre noget ved. Gennem Velliv har de fået mulighed for at give medarbejdere og ledere værktøjer til fremme af den mentale sundhed. Han siger:

”Udfordringen er, at man ikke får fat om problemerne i tide. Især de mindre private virksomheder har tendens til at agere mere reaktivt end proaktivt i forhold til at håndtere mentale helbredsproblemer. Her er ikke en HR-afdeling og ingen ressourcer afsat til forebyggelse. De fleste ved ikke, hvordan de spotter problemet, før sygemeldingen ligger på bordet, og så er det ofte for sent.”

LÆS OGSÅ

Kirsa: Fra stressramt tandlæge til hårdtarbejdende medindehaver af succesfuld webshop

’Stress-Stopper-Vi-Sammen’ kommer foreløbigt 6-8 danske virksomheder til gode – alle med ønske om at arbejde ansvarligt og professionelt med arbejdspladsens mentale sundhed. De får hjælp til at designe og implementere en bæredygtig og helhedsorienteret indsats, for som Mads siger:

”Det er supervigtigt, at viden og gode hensigter bliver omsat til enkle, konkrete tiltag. Jo mere håndterbart, jo større chance for vedvarende daglig praksis.”

Velliv, stress, Bizz Up Forår 2020

Hvad skal der til?

Mads designer forløbet, der varer otte måneder, på baggrund af stressforskningens anbefalinger:

”Vi skal etablere et fælles sprog og en holdning til stress, udarbejde retningslinjer for hvordan, man opdager og forebygger stress og gøre det klart, hvilke former for hjælp der tilbydes stressramte medarbejdere. Og så handler det om at tydeliggøre ansvarsfordelingen på hvert organisatorisk niveau. Altså hvad gør leder, medarbejder, kollega og virksomheden hvornår for at forebygge og håndtere stress?”.

 

Fakta

Formål

Velliv Foreningens formål er at fremme den mentale sundhed i Danmark

Værktøjer

Medio 2021 lægges værktøjer og inspiration online tilgængeligt for andre SMV’er

Se mere

Følg projektet på www.vellivforeningen.dk og www.stress-stop-nu.dk