Sustain, August Lund og Urban Help iværksætter omfattende energi- og klimarenovering af nyt hovedsæde for klimahandling og iværksætteri.

”The Library” bliver navnet på kontorejendommen, der bliver et knudepunkt for klimahandling og grønt iværksætteri på Bragesgade 8B på Nørrebro i København. En totalrenovering af ejendommen, som tidligere fungerede som bibliotek er netop gået i gang. Målet er at skabe en state-of-the-art energi- og klimaoptimeret kontorbygning med ca. 120 arbejdspladser, hvor klimaktivister, grønne start-ups, SMV’er og investorer kan gå sammen og arbejde mod en bæredygtig fremtid.

”Vores vision er at gøre ”The Library” til et knudepunkt for klimahandling og et sted iværksættere kan vokse. Det er helt centralt, at vi går foran og tilbyder virksomhederne at arbejde i grønne omgivelser, der afspejler deres virke. Realisering af de mange rentable energibesparelser i bygninger kan bidrage med en CO2 reduktion på op til 6-8 pct. af den samlede danske udledning. Det er en af de lavest hængende frugter i den grønne omstilling, hvor vores fælles ansvar for kommende generationer og økonomisk vækst skal gå hånd i hånd.” siger August Lund, medstifter og ejer af The Library.

Komfort, klima og bæredygtighed

Sustain der er specialiseret i at klimaoptimere ejendomme og udvikle den infrastruktur, der er nødvendig for at realisere klimamålene, står for at projektere energi- og klimarenoveringen af The Library. Målet er at skabe et kontorfællesskab med et indeklima i højeste kvalitet og et lavt energiforbrug, der så vidt muligt er dækket af vedvarende energi ved at installere VE-løsninger, opgradere klimaskærmen og tekniske installationer.

Læs også

Tips til at øge effektiviteten på et kontor

Planen er at installere solceller på taget, så strømforbruget bliver dækket af solenergi. Der vil yderligere blive installeret nye ovenlysvinduer, der skaber et godt dagslysindfald ligesom der vil blive installeret energivenlig ventilation og LED belysning, der skal erstatte ældre lysstofrør. Der vil derudover blive isoleret og installeret energiledelsessystemer, der skaber indsigt i energiforbruget. For at gøre forbruget af varmt vandt så klimavenligt som muligt, er planen at installere varmepumper til dette formål. Der vil samtidig blive installeret ladestandere til elbiler ude foran ejendommen.

”Vi er meget glade for at være med til at skabe et grønt fundament for The Library. Mere end 85 % af de eksisterende bygninger vil stadig være i brug i 2050, hvorfor det er helt centralt at de løbende bliver energi- og klimarenoveret – specielt, når en totalrenovering alligevel er i gang. Det handler om ikke at fyre for gråspurvene og samtidig at gøre klar til at indgå i energisystemet baseret på grøn el ved fx at installere ladestandere og solceller på tagene.” fortæller Christian Niepoort, CEO hos Sustain.

Visionen med The Library er at skabe et fysisk omdrejningspunkt for iværksætter- og klimavirksomheder, der inviterer til, at interne såvel som eksterne aktører mødes på tværs og indgår i nye konstellationer og skaber forretning. Nutidens bæredygtige virksomheder er ambitiøse og professionelle og med The Library vil Urban Help, der driver stedet sikre, at husets fysiske udtryk og services understøtter dette. The Library vil tilbyde en unik og afslappet atmosfære i rammer der understøtter den professionelle virksomheds krav til kvalitet og æstetik.

”Sustains virksomhedsprofil stemmer perfekt overens med The Librarys mission og vision, hvorfor vi har besluttet at vi bliver en del af kontorfællesskabet. Vi håber, at mange andre ambitiøse iværksættere og SMV’er vil sidde sammen med os og skabe forretning, der bidrager til at accelerere den grønne omstilling. Vi søger altid at teste og implementere den nyeste grønne teknologi i vores projekter og vi glæder os til at invitere kunder, samarbejdspartnere og mange andre på besøg i inspirerende omgivelser.” siger Christian Niepoort, CEO hos Sustain.

 

Renoveringen er netop gået i gang. The Library forventes at stå færdigt i sommeren 2021.