Det er påvist at forbrugere i Sverige, indenfor e-handel, er langt mere tryghedssøgende end de danske forbrugere. En længere research viser, at det for svenskerne tager længere tid fra klik til køb. Svenskerne er til gengæld loyale kunder, når de har valgt en foretrukken webshop. Det er derfor vigtigt som forhandler på nettet, at der opgives flest mulige informationer, og i den rigtige rækkefølge, så den svenske forbruger finder hjemmesiden seriøs og troværdig.

Hver måned køber 27% af svenskerne varer over nettet. Det gør e-handel til en naturlig del af hverdagen I Sverige. Hele 55% af alle svenskere køber produkter over nettet, mindst én gang pr. kvartal.

Fakta om Sverige

Sverige er det største land i Norden, med et samlet areal på 447.435 km2. Antallet af indbyggere ligger på ca. 9,8 millioner, hvoraf mere end 2 millioner bor i og omkring Stockholm. Den nordlige del af landet er tyndt befolket.

Internetforbrug

Sverige er også den nation i EU der har det højeste internetforbrug. Ud af en befolkning på ca. 9,8 millioner, har 93% adgang til internettet. Samtidig har 77% af svenskerne adgang til en smartphone.

Sociale medier

Brugen af sociale medier er blevet en integreret del af svenskernes hverdag. Ud af de 93%, der har adgang til internettet, er 70% af brugerne hyppige brugere af Facebook. Brugen af Instagram er det sociale medie, der stiger mest, med 40% af internet-brugerne, der anvender denne tjeneste. Kun omkring 22 % anvender Twitter.


LÆS OGSÅ: 5 MÅDER AT FÅ DIT BRAND UD PÅ


Salg og eksport til Sverige

Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Danmark er Sveriges 4. største importmarked.

Både Danmark og Sverige er medlem af EU, og derfor kan landende handle frit med hinanden (EØS) Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Regler for eksport

Der findes nogle stramme regler om beskyttelse af den frie konkurrence inden for EU-landende.

Reglerne lyder således:

  • Virksomheder må ikke aftale priser eller dele markeder mellem sig
  • Virksomheder må ikke misbruge en dominerende stilling på et bestemt marked til at presse en mindre konkurrent ud
  • Virksomheder må ikke fusionere, hvis de på den måde kan kontrollere markedet

Told og afgifter i Sverige

Takket være EU’s toldunion, så skal medlemslandene i EU ikke betale told, når de importere eller eksportere til hinanden.

Moms

Der er nogle regler som siger, at hvis virksomheden sælger momspligtige varer eller ydelser til Sverige, så skal virksomheden momsregistreres i Sverige – dette kan gøres ved at udfylde nogle blanketter fra Skatteverket for registrering af virksomhed eller filial i Sverige.

Standardsatsen for moms i Sverige, er ligesom i Danmark 25% – i nogle tilfælde der momsen kun 6% eller 12%, dette vil være 6% på bøger og aviser, og 12% på fx hotelophold og fødevarer.

De svenske forbrugere

Beslutningsprocessen hos svenskerne tager længere tid end danskerne. Danskerne tager hurtige beslutninger, og derfor er der stor chance for at de danske kunder springer fra sine beslutninger/køb inden købet er gennemført – og her er svenskerne anderledes, fordi de tager længere tid om at beslutte sig om et egentligt køb, men de holder fast i deres beslutninger, når de først er taget.

Det er vigtigt for svenskerne at alle i deres omgangskreds, herunder venner og familie, godkender deres beslutning og at omgangskredsen bakker op om den endelige beslutning.

Sprogbarrierer

Svenskerne har generelt svært ved at forstå det danske sprog, hvorimod danskerne har lettere ved at forstå svensk.

Gode råd før du starter en webshop i Sverige

  • Vær synlig på de sociale medier – specielt Facebook
  • Sørg for gode produktbeskrivelser
  • Hav referencer og anmeldelser på produkterne
  • Bliv momsregistreret i Sverige
  • Husk kulturforskellene