Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, definerer mental sundhed som en tilstand, hvor vi trives, fordi vi udvikler og udfolder vores evner, hvor vi kan håndtere belastninger, indgår i positive sociale relationer og bidrager til fællesskabet.

Tekst: Anne Bente Volf
Foto: Revision Limfjord

Administrerende direktør i Revision Limfjord, Karen Mørkholt, sætter en tydelig streg under, hvad hun mener, mental sundhed på arbejdspladsen betyder:

”Jeg er slet ikke i tvivl om, hvad det giver den enkelte medarbejder, når der fra arbejdsgivers side er sat fokus på trivsel, og omvendt, hvad det giver arbejdspladsen, at man giver plads til dette fokus. Mental sundhed handler om mange ting”.

Det handler ifølge Karen Mørkholt, blandt andet meget om, hvordan arbejdsopgaverne er fordelt, at medarbejderen skal have lov til at sige fra, hvis de er pressede, om der tid nok til opgaverne, og om der bliver lyttet til den enkelte medarbejder.

Karen ved godt, at det kan være svært at balancere arbejds- og privatliv. Og det er derfor vigtigt, at man holder fri, når man har fri. ”Det handler i bund og grund om Work Life Balance”, siger hun.

Pausekultur

”I vores seks afdelinger hos Revision Limfjord, er der stor forskel på arbejdsgangene. Revisionsbranchen arbejder normalt mere i foråret end i efteråret, og her er det vigtigt, at vi tager os tid til at mærke efter. At vi alle bliver bedre til at tage flere små pauser. Der skal være plads til, at medarbejderne kan trække vejret og afslutte det, de sidder med, inden de kaster sig over nyt,” lyder det fra Karen Mørkholt.

”At indføre de små pauser giver mere trivsel og effektivitet. At vide, hvordan man håndterer sine medarbejdere og hjælper sine kollegaer, giver glæde på arbejdspladsen. Begge dele giver resultater,” fortæller Karen.

Revision Limfjord, trivsel, Bizz Up Efterår 2020

Et godt udgangspunkt

Karen Mørkholt ser ikke nogen undskyldning for ikke at tage mental sundhed med ind i vagtplanen.

”Vi lever i en oplyst verden. Man kan søge efter alverdens oplysninger via internettet. En god hjælp er Arbejdstilsynets hjemmeside. Her er der masser af informationer og idéer, der kan brygges videre på. Det sværeste er ikke at skaffe informationer om trivsel og mental sundhed – det sværeste er at implementerer det i hverdagen.”

”Mental trivsel og sundhed skal tænkes ind fra starten, for at undgå store omvæltninger i arbejdskulturen,” opfordrer Karen.

”Når man starter en virksomhed og får sin første medarbejder, bør man have en klar plan for, hvordan man ønsker at arbejde med mental sundhed, synes jeg. Det er nemmere at skabe en kultur fra starten end at implementere den senere”, fortæller Karen.

Vend dine kunder til, at I tænker på jeres medarbejdere

”Man skal ikke være bange for hvad kunderne tænker, hvis tiltagende er gjort synlige. Eksempelvis kan telefonen være lukket i en bestemt tidsperiode hver dag, grundet meditation,” siger Karen. ”Tværtimod kan det fortælle den gode historie og udtrykke at virksomheden passer godt på sine medarbejdere”.

Flere undersøgelser viser, at virksomheder der tilbyder flere aktiviteter og tiltag, vinder mere arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne. Det betaler sig altså både menneskeligt og økonomisk.

Sundhedsambassadører

Karen opfordrer opstartsvirksomheder bør finde en sundhedsambassadør.

”En sundhedsambassadør skal være ansvarlig for, at implementere og integrere sundhed i hverdagen. Selv, hvis man er en opstartsvirksomhed, kan man sagtens have fokus på mental sundhed og trivsel, allerede fra første medarbejder,” understreger Karen.

Selv erkender Karen, at Revision Limfjord har lang vej igen, men hun er stolt af at være en del af en virksomhed, som har handlet.

”Vi har det endnu ikke integreret nok i vores hverdag. Vi mærker stadig pressede medarbejdere, men bare det, at vi har åbnet op, og at alle er opmærksomme på, at vi skal holde øje med hinanden, betyder en stor del. Vi har vundet på åbenheden. På dét at ville. Det motiverer og lønner sig, er jeg sikker på – og det er noget, som vi kontinuerligt skal arbejde på”, afslutter Karen.

Hos Revision Limfjord har de indført sundhedsinitiativer i samarbejde med medarbejderne. De laver bl.a., powerbreaks, walk and talks og har andre sundhedsinitiativer. Sundhedsambassadørerne skal bærer idéerne videre og sikre de bliver udført.

Kort fortalt om Karen Mørkholt

  • Direktør Adm. direktør i Revision Limfjord siden juni 2020
  • Uddannelse 38 år og uddannet Cand.jur. fra KU januar 2008
  • Siden 2012 Karen har arbejdet med HR siden december 2012

 

 

Læs mere her: www.revisionlimfjord.dk
Find inspiration på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk