I et interview med Anders Fogh CEO og founder af Startup Central fortæller han om hans syn på manglen af kvinder i iværksætteri.

Reelt set gør det ikke så meget, at der er uligevægt i antallet af mænd og kvinder i iværksætteri, så længe de virksomheder der starter op rent faktisk får ben at gå på, det handler om, at folk skal udleve deres iværksætterdrøm og gøre det, som de har lyst til. Når det er sagt, så handler det selvfølgelig også om, at det ville være fedest, hvis der var ligestilling i alle områder, det er der desværre ikke, og der bliver nødt til at blive gjort en indsats her.

Ifølge Datapeeps stiftede 23.233 personer virksomhed i 2019, af dem var kun 18,80% kvinder, i 2021 er tallet steget til 19,47%. Vi kan udlede to ting af disse tal fra Datapeeps – der er interesse fra kvinderne til at bliver iværksætter og selvstændig, men der er stadig ikke nok interesse. Hvorfor der ikke er flere som stifter, kan vi kun gisne om, men vi skal gøre en indsats for at få flere kvinder ind i iværksætteri. Hvis de har interessen, skal de også have muligheden.

Der har længe været et stort fokus på, at vi skal have flere iværksættere der er kvinder. Men vi skal ikke bare have iværksættere, som er kvinder fordi vi skal rette op på diversiteten og ligestillingen på området, kvinderne skal have lyst til at være iværksættere, de skal have en drøm om at skabe deres eget. De skal ikke bare presses ud i et politisk område, fordi det ser bedre ud på bundlinjen, der skal være passion bag.

  • Det er en hård balancegang, for det bliver lidt ”uh vi skal bare have flere kvinder i iværksætteri”, men hvad hvis de ikke vil?

Når det er sagt, så mener jeg helt bestemt, at vi skal gøre noget for at få flere iværksættere og heriblandt øge mængden af iværksættere som er kvinder.

Kvinder uddanner sig mere, er mere betænkelige og skaber større omsætning

Ifølge Dansk Statistik er der 6% flere kvinder, som tager en lang videregående uddannelse end der er mænd. Dette har nok noget at gøre med, at kvinder rigtig gerne vil bygge kompetencer og skabe så meget sikkerhed som muligt, inden de skal ud at søge job eller starte selv, så de er så velforberedt som muligt og har de helt rigtige kompetencer.

Men der er ingen uddannelse, som ret faktisk lærer folk at være iværksætter. Og når det nu er på uddannelserne at kvinderne er. Hvorfor så ikke sætte en kampagne ind, som sætter fokus på at informere disse unge kvinder på studierne om, at de har muligheden for at blive iværksætter inden for det område de uddanner sig i. Præsenter dem for muligheden. Jeg er klar til at sætte mig selv og Startup Central til rådighed.

Jeg tror at kvinder har lettere ved at tilegne sig læring end mænd og jeg tror, at de er mere nysgerrige. Derudover så tror jeg måske også, at der er et behov for et sikkerhedsnet, mænd er mere risikovillige, det ses blandt andet inden for aktieverdenen. De gambler mere og iværksætteri er et gamble, det kommer vi ikke udenom.

Jeg tror faktisk at de kvinder, som tager en lang uddannelse, og som bliver iværksættere vil være mere succesfulde. Data viser også at kvinder hurtigere generer en større omsætning end mænd, hvis man kigger på pr. investeret krone, faktisk generer de i gennemsnit 45% højere omsætning pr. investeret krone end mænd. Jeg er meget tilbøjelig til at sige, at dette kan begrundes på erfaring, kompetencer og viden de har tillært sig.

Gør det mere attraktivt for kvinder at blive iværksætter

Man kunne måske gøre sådan, at hvis du opretter et CVR-nummer og lever det CVR-nummer mere end 3 måneder, så optjener du ret til at være på dagpenge. Som det er nu, så kan du kun have din virksomhed som bibeskæftigelse og dermed modtage supplerende dagpenge i 30 uger. Der må være et bedre sikkerhedsnet for iværksættere, et som der er for lønmodtageren. Systemet er ikke bygget til at skabe iværksættere, systemet er bygget til lønmodtagere. Iværksætterne skal have mulighed for at komme på overførelsesindkomst i de perioder, hvor det ikke er muligt for virksomheden at have åbent og generere omsætning.

Hvis vi kunne skabe en sikkerhed som lønmodtagerne har, muligheden for at komme direkte på dagpenge uden at virksomheden behøver at blive lukket, så ville der måske være flere som turde tage springet, ikke mindst flere kvinder som turde, fordi sikkerhedsnettet er der.

Jeg ved ikke om kvinder er sikkerhedsinteresseret, om de overhovedet har lyst til at være iværksættere, men vi ser, hvis vi tager udgangspunkt i vores medlemsbase, at vi er oppe på 27%, så hvis der er et så stort antal kvinder hos os, så er der et bevis på, at kvinder gerne vil starte virksomhed.

Lad vær med at sætte et kønsbaseret prædikat på

Når jeg siger flere ”kvinder i iværksætteri” eller ”flere kvinder der bliver iværksættere”, så gør jeg det med vilje. Jeg siger bevidst ikke ”kvindelig iværksætter”, fordi så gør vi problemet større. Iværksætteri er kønsneutralt – lad det forblive det. Det skal ikke komme an på dit køn eller anden demografisk kendetegn, om du kan blive til det du gerne vil. Det skal være din lyst og dine kompetencer, som driver vejen frem. Derfor skal vi stoppe med at sige ”boss lady”, ”kvindelig iværksætter” osv. Hvis vi bliver ved med disse betegnelser, så bygger vi en endnu større kløft mellem de fuldstændige kønsneutrale ord ”iværksætter” og ”selvstændig”. Det ender jo med, at jeg bliver en ”adoptionsiværksætter” og vi vil kunne finde en ”anden generations af etnisk herkomst iværksætter”.

Kløften er allerede begyndt at forme sig, kvinder som gerne vil betegnes som kvindelige iværksættere de er del af et netværk, som promoverer dette frem, de som bare gerne vil betegnes som iværksættere, de bliver ofte en del af Startup Central. Og mange af dem føler, at de bliver presset ind i en ligestillingskamp, som de ikke har lyst til at være en del af.

– besøger over 100 virksomheder på 1 1⁄2 uge.

Peter Gøggaard-Clausen er 26 år og er på vegne af den nordjyske virksomhed Padelspecialist.dk en del af kapløbet om at samle flest penge ind til udsatte og sygdomsramte børn. CoolUnite Fonden står bag projektet, hvor fem udvalgte virksomheder skal dyste om at samle flest penge ind til børn, der befinder sig i en svær tid.

Fælles for alle de fem deltagende virksomheder er, at de forsøger at skrabe så mange penge sammen som muligt, men metoderne er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed. Peter fra Padelspecialist.dk er en af dem, der er gået all in på konkurrencen og det gode formål. De fleste af Peters vågne timer er den seneste tid netop blevet brugt på at skaffe donationer og på anden vis samle penge ind til udsatte og syge børn.

Besøg hos +100 virksomheder har været en succes 

I løbet af 1 1⁄2 uge har Peter været ude ved en lang række store og mellemstore virksomheder. Virksomheder er blevet besøgt i hovedsageligt Hjørring og Aalborg, men turen er også gået til Århus. I alle tilfælde har responsen været positiv.

Hovedfokus har været at gøre opmærksom på Team Padel, der via sjove initiativer inden for padelsporten samler penge ind til et yderst godt formål. Alt overskuddet går direkte til indsamlingen og kommer derfor til at vække glæde hos mange sygdomsramte børn.

Peter udtaler følgende om oplevelsen med at besøge de mange virksomheder: ”Team Padel er et win-win projekt for alle, så jeg er blevet vel mødt, når jeg har været ude at banke på døre. Jeg er kommet i snak med nogle spændende personligheder, hvilket har været grænseoverskridende, men virkelig fedt. Så der har vi rykket os virkelig meget. Nogle ansatte har bl.a. hørt os i radioen samt gennem andre kanaler, så det har været fedt at opleve.”

Team Padel forsøger at kombinere teambuilding, firmaarrangement og velgørenhed – gennem verdens mest voksende sportsgren; padel tennis. Det er et koncept, som rigtig mange virksomheder finder interessant, viser erfaring fra de mere end 100 virksomhedsbesøg.

Team Padel Open skal sætte yderligere fokus på indsamlingen                             

Lørdag d. 12. juni fra kl. 13 til 17 løber Team Padel Open af stablen. Arrangementet foregår i Match Padel i Aalborg, og der er plads til 48 deltagere. Ligesom Team Padels øvrige tiltag, så vil alt overskuddet fra den nordjyske padelturnering gå til indsamlingen.

 

 

Kort om CoolUnite Fonden

CoolUnite Fonden, med formanden Jacob Risgaard, der bl.a. er kendt fra Coolshop og Løvens Hule, er sat i verden for at støtte, udvikle og styrke sygdomsramte, sårbare og udsatte børn. Mere info: https://www.coolunite.com/

Kort om Team Padel

Team Padel støtter CoolUnite Fonden ved at samle penge ind og afholde events, hvor overskuddet går direkte til at forbedre livskvaliteten for syge og udsatte børn. Bag Team Padel står den nordjyske trio Peter Gøggaard-Clausen og Niklas Bruun. Mere info: http://teampadel.dk/

Et skattekammer af en af fremtidens bæredygtige fødevarer – tang – befinder sig hele vejen rundt om Danmark i de danske farvande. Og opdagelsen af tangens mange sunde og bæredygtige egenskaber blev startskuddet for den vestsjællandske virksomhed Dansk Tang. Med ny kapital fra Vækstfonden skal delikatesserne fra Odsherred finde vej til endnu flere restauranter og privatpersoner i hele verden.

Vidste du, at alle tangarter, der findes i Danmark, findes i Odsherred? Som indbygger i Odsherred Kommune satte denne opdagelse gang i iværksætterdrømmene hos Claus Marcussen, der sammen med sin søn, Simon Weber Marcussen, startede familieprojektet Dansk Tang. I dag høster de havets grøntsager i Kattegat, Isefjorden og Sejerø Bugten og behandler det, så det er klar til middagstallerkenen hos både privatpersoner og restauranter:

”Vores danske farvande er jo en stor køkkenhave af forskellige tangarter – både søde og salte, til salater, til bøf og vegetarretter. Hos Dansk Tang er vi landmændene, der høster tangen” fortæller Claus Marcussen, CEO i Dansk Tang.

Men udover at tang er en smagfuld og velegnet ingrediens til madlavningen, som endda findes lige uden for vores hoveddør, så har tang en helt særlig egenskab, der gør den velegnet som en af fremtidens fødevarer – den er bæredygtig og kan behandles helt uden klimabelastning:

”Tang er flere gange bedre til at optage CO2 end planter på landjorden, og det har et højt indhold af kostfibre, vitaminer og mineraler. Man har lært, at man skal spise 600 gram grøntsager for at få det daglige indtag af mineraler og vitaminer, men her kan du nøjes med 6 gram tørret tang” fortæller Claus Marcussen, CEO i Dansk Tang.

Verden har længe kigget efter nye muligheder for bæredygtige fødevarer, og derfor vil Claus og Simon også gerne gøre opmærksomme på de mange fordele, der er ved at bruge tang i køkkenet. Tangens tørringsproces foregår ved hjælp af solenergi og overskudsvarme, pakningen af produkter er genbrugelig med tørret ålegræs som pakkefyld – og selve høsten foregår således bæredygtigt, så tangen kan vokse videre.

Populær hos Noma

De mange gode egenskaber ved tang som fødevare har også lokket flere af verdens allerbedste kokke til – og faktisk var Dansk Tangs første kunde den tredobbelte vinder af prisen som verdens bedste restaurant, Noma. Den daværende chefkok på Michelin-restauranten, Claus Henriksen, var faktisk med helt tilbage ved virksomhedens spæde start og gav dem troen på, at den danske tang kunne vinde verdens hjerter. Claus Henriksen åbner nu en restaurant i Anneberg Kulturpark, samme sted hvor Dansk Tang holder til.

Første indskydelse hos Dansk Tang var egentlig at prøve at tilberede tangen selv, men ingen af dem var særligt gode i et køkken. Derfor valgte de i stedet at samarbejde med restauranter som tangleverandør, hvilket har ført til, at mange af restauranterne i dag benytter Dansk Tangs ekspertviden til at udvikle menuerne.

”Vi leverer til dem, der er dygtige til at arbejde med råvaren. Vi er meget imponerede over, hvad man kan bruge tangen til, og er beærede over, at vi kan være med til at inspirere nogle af de dygtigste kokke i verden” fortæller Claus Marcussen, CEO i Dansk Tang.

Stærkt samarbejde

I Odsherred Kommune ønsker man at have et langt følgeskab med kommunens virksomheder. For Dansk Tangs vedkommende har kommunen været med helt fra starten. Borgmester i Odsherred Kommune Thomas Adelskov har fulgt Dansk Tang tæt:

”Vi er superstolte over, at Odsherred huser en virksomhed som Dansk Tang. Odsherred er kendt for vores mange kvalitetsfødevarer, og nu har Dansk Tang tilført Odsherred endnu en vinkel indenfor fødevarer og bæredygtighed. Deres unikke historie om en noget anderledes fødevarevirksomhed, der udnytter de tre kyster, vi har her i kommunen, er med til at vise, hvor mange fødevarer der kan produceres i Odsherred,” fortæller Thomas Adelskov og fortsætter:

”Vi har gjort meget for at sætte fokus på, at lovgivningen bliver opdateret til den type innovative grønne virksomheder. For det er en virksomhed, som passer til Odsherreds DNA – initiativrig, innovativ, med respekt for naturen samt fokus på fødevarer og fødevareforædling.”

Hos Vækstfonden er man glade for at kunne bidrage med finansieringen af Dansk Tang og være med til at skabe et stærkt bæredygtighedseventyr i Vestsjælland, fortæller Merete Friis, Senior Director i Vækstfondens udlånsforretning:

”Det er et meget spændende projekt med store ambitioner for fremtidens Danmark. I Vækstfonden vil vi være med til at udvikle virksomheder i hele Danmark, og det er inspirerende at se, hvordan Dansk Tang arbejder målrettet for, at vi træffer grønnere madvalg. Samtidig er de nogle af de første, der ikke blot sætter et mål om at være CO2-neutrale, men faktisk CO2-negative. Det er tydeligt, at Dansk Tang tænker bæredygtigt i alle afkroge, og det er vi i Vækstfonden ovenud begejstrede for. Samtidig er vi meget glade for, at henvisningen til Vækstfonden er kommet via kommunen. Det viser hvordan vi i fællesskab kan hjælpe virksomhederne med at lykkes.”

Om Dansk Tang

Claus Marcussen og Simon Weber Marcussen startede familieprojektet Dansk Tang tilbage i 2016. Det gjorde de ud fra et bæredygtigt perspektiv med målet om at arbejde koncentreret med FN’s verdensmål. De håndhøster tang i Odsherred og kan tilbyde 22 forskellige tangarter. Denne tang leveres frisk eller tørret til privatpersoner og restauranter uden klimabelastning. Tangens tørringsproces foregår ved hjælp af solenergi og overskudsvarme, pakningen af produkter er genbrugelig med tørret ålegræs som pakkefyld, og selve høsten foregår således, at tangplanten kan vokse videre.

Læs mere på www.dansktang.dk/

Om Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen – fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 9.200 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 33,8 mia. Kr.

Når man tænker på viden, tilgængelige ressourcer, og mulighed for kapitalindsprøjtning, har aldrig været nemmere at blive iværksætter. Alligevel er der et hul når det kommer til diversitet. Kun 3% af den globale venturekapital er investeret i startups med kvinder i spidsen, og det på trods af at 40% af alle startups i USA alene, er grundlagt af kvinder. Endnu værre er tallene hvis vi kigger på venturekapital hos farvede founders.

Tallene taler for sig selv. Når det kommer til at starte en forretning med behov for venturekapital for at understøtte en hurtigt vækst, eksisterer ligestilling ikke. Det er en sag som det danske startup, Cuttles, har besluttet at støtte op om. I efteråret 2020 lancherede de et diversitets initiativ, som giver 92% rabat på deres Startup Builder til kvinder, LGTBQ+ og andre minoritets iværksættere, i forsøg på at styrke og bakke op om de underrepræsenterede entreprenører.

“Vi var chokerede da vi læste statistikkerne. Jo mere vi undersøgte det, jo værre blev tallene. Jeg mener, vi er jo i det 21. Århundrede! Vi overvejede, at donere til foreninger der arbejder aktivt for sagen, som en del af vores forretningsmodel, men det følte vi ikke helt var nok. Vi vil gerne sætte et eksempel for hele industrien, så derfor ændrede vi vores prismodel” siger Christian Thiesen, CEO og founder af Cuttles.

I følge “World Economic Forum’s Diversity, Equity and Inclusion 4.0 Toolkit” kan diversitet i startups sættes i direkte forbindelse med større succes på kriterier såsom omsætning, profit og innovation. De er ligeledes i bedre til at holde på personale, samt til at opdage ricisi i tide. Med det i mente, er det svært at forestille sig, hvorfor kun 26% af startups aktivt arbejder for at tilføre mere diversitet til deres team.

Selvom “Crunchbase Diversity Report” konkluderer, at der for kvindelige iværksættere, er sket en markant fremgang de sidste fem år, er der stadig lang vej til et diversificeret iværksætter-miljø. “Jeg tror på, at det er en sag, som vi er nødt at støtte i samarbejde med hinanden på tværs af iværksættermiljøet, og de individuelle industrier. Vi håber, at vores initiativ vil styrke flere minoritets-iværksættere, og vi vil gerne udfordre resten af startupmiljøet til at gøre det samme” afslutter Christian Thiesen, CEO og founder af Cuttles.

Læs mere om Cuttles diversitets initiativ her.

En flok unge surfere og iværksættere har indtaget den nedlagte skole i Vorupør, Thy, og startet et kontorfællesskab eller iværksætterhus, som de selv betegner det. Konceptet hedder ”Surf & Work” og som navnet antyder, er arbejdet sekundært og surfingen det primære.

Bygningen hvor iværksætterne har indrettet sig, har de døbt Silicon VØ, som de bl.a. ved hjælp af fondsmidler fra Underværker og FLAG, gennem de seneste to år har forvandlet fra forladt folkeskole til spirende iværksætterhus. I dag er der over 25 iværksættere tilknyttet kontorfællesskabet og endnu flere bruger stedet til arrangementer, møde- og værkstedfaciliteter, herunder surfboard shaping lokalerne aka Cold Hawaii Shaping Bay.

Surf & Work, Silicon VØ, Bizz Up

En stor del af iværksætterne er unge tilflyttere, som enten har medbragte projekter eller forladt en karriere til fordel for at prøve lykken som selvstændig. De bruger hinanden til at spare, men mest af alt, til at opretholde en sjov og dynamisk dagligdag, med lange frokostpauser, hvis der er bølger i Vesterhavet.

”Mange af os er tilflyttere fra storbyen. Vi er flyttet til Thy bl.a. fordi der er fantastisk natur og landets bedste surfforhold. Men også fordi her er højt til loftet og plads til og mulighed for at søsætte seje projekter. Her står folk nærmest i kø for at skabe fede ting og masser af opbakning at hente blandt lokalbefolkningen. Skabertrangen er meget mere frisluppen og sjov, hvilket er helt anderledes end hvad jeg kender fra København. Her er ingen forventninger fra ens omgivelser til at bedrive stor karriere. Det giver mere street-credit at have viden om naturen og bølgerne end at køre store biler og have smarte emblemer på sit tøj.” – fortæller co-founder og kreativ vicevært for Silicon VØ, Alexander Bengtsen.

Han uddyber: ”Som de fleste selvstændige nok kan tilslutte sig, er friheden noget at det mest nærende, det faktum at man er sin egen boss. Men at kunne være det i et legeland som Thy, giver stor livsglæde, men også stof til eftertanke. For pludselig bliver ens værdisæt ændret. Naturen bliver vigtigere for en og fylder mere for ens projekter og ens generelle drivkraft.”

Natur og frisk luft giver næring til krop og sjæl og ikke mindst stimulere ens kreativitet. Et iværksætterhus, hvor bare fødder tilsyneladende er kutyme og positiv energi er alfa omega, kan der måske hentes lidt inspiration til, hvordan vores individuelle inderste glæder kunne blive stimuleret en smule og ens nøjsomhed kunne træde mere i kraft.

 

Få mere information om de unge iværksættere ved Vesterhavet og deres mange spændende projekter på www.surfandwork.dk.

Corona-nedlukningen skabte ikke kun begrænsninger for arkitekt Julie Dam og læge Anna Knakkergaard. Nu er de klar med en ny type højtlæsningsbog, der hjælper børn med at bearbejde hverdagens oplevelser og falde hurtigere til ro.

Online netværksgrupper giver nye muligheder under nedlukning

Selvom Danmark har været lukket ned det meste af 2020, behøver det ikke at sætte en stopper for iværksætteri. Igennem netværksgruppen LadiesFirst fik Anna og Julie kontakt. Læge Anna Knakkergaard behandler til dagligt børn og unge med klinisk hypnose. Anna fortalte Julie om, hvordan hun ser de samme problemer gentage sig hos mange af de børn, hun behandler i sin klinik. Problemer, som hun ved, at mange børn tumler med hver dag uden at få den rette hjælp. Julie kommer fra forlagsbranchen og driver til dagligt forlaget WITHWHITE. Hun spurgte Anna, om ikke hun ville lave en bog med hypnoseteknikker, så budskabet og hjælpen kunne nå endnu længere ud og hjælpe mange flere børn. Det var på denne måde, deres samarbejde begyndte.

En ny type godnathistorie baseret på hypnoseteknikker

Resultatet af Julie og Annas nye samarbejde er Drømmejunglen, hvor børnene skal hjælpe seks dyrebørn, der hver især har et problem inden sengetid. Ved at hjælpe dyrebørnene med at finde ro, lærer børnene også underbevidst i højere grad selv at kunne bearbejde og håndtere deres egne problemer.

I første omgang havde Julie og Anna planlagt et oplag på 250 bøger, men hurtigt viste det sig at være for lidt. Efter gode anmeldelser fra et testpanel bestående af psykologer, forældre, pædagoger og ikke mindst deres børn, samt interesse fra forhandlere, udkommer Drømmejunglen nu i over 1000 eksemplarer. Der er også allerede interesse fra andre lande som Norge, Sverige og Finland.

“Det er helt fantastisk med den store interesse for vores bog – og så allerede inden lancering! Vi er utroligt glade for begejstringen blandt børnefamilier og eksperter, og kan slet ikke vente med komme med på Drømmejunglens rejse” siger Julie. “Det er så vildt og vores håb er jo netop at nå ud til så mange børn som muligt, så de kan få hjælp til deres daglige problemer” tilføjer Anna.

Læge + arkitekt = nyt børnebogsforlag

“Uden Facebook-gruppen LadiesFirst, havde vi aldrig mødt hinanden. Det er fantastisk hvordan man kan udveksle ideer, spørge om hjælp og netværke i grupper online. Vi har i løbet af processen fra opstart til trykt bog også fået hjælp igennem online netværksgrupper. Helt fra business-råd til den rette fotograf” siger Julie Dam.

“Vi er begge selvstændige og har mange projekter, og ingen af os ledte efter en forretningspartner. Men på grund af vores fælles kompetencer, og fordi vi tror så meget på Drømmejunglens univers, kunne vi ikke lade chancen for et godt samarbejde passere” siger Anna Knakkergaard.

Vivi Truelsen er aktøren bag sukkervoksproducenten, HEVI Sugaring, som også agerer hjertebarn nummer fire efter hendes tre børn. For den snart 10 års erfarne iværksætter har rejsen undervejs givet en stor, personlig selvindsigt.

Tekst: Laura Møllekær
 Foto: HEVI Sugaring

Der er ingen, der har sagt, at iværksætterbranchen er nem. Ikke desto mindre var det, hvad Vivi Truelsen kastede sig ud i en novemberdag i 2011, da hun gjorde bekendtskab med hårfjerningsmetoden Sugaring.

HEVI, sugaring, iværksætteri, Bizz UpPå daværende tidspunkt var sukkervoksprodukter kun forbeholdt klinikker i Danmark. Hvilket der hurtigst muligt skulle laves om på, hvis det stod til Vivi Truelsen – og det gjorde det. Med visionen om at skabe et sukkervoksprodukt for alle, private forbrugere såvel som klinikker, tog HEVI Sugaring sine spæde skridt med Vivi Truelsen ved roret.

’Selvom man kan selv, så skal man ikke nødvendigvis selv’, er den lærdom, som Vivi Truelsen nu står med, næsten et årti efter startskuddet lød.

Et vendepunkt på rejsen

Vivi Truelsen måtte undervejs omlægge to kerneværdier, som lå så dybt begravet i hende, at det tog flere år, før hun, og særligt samarbejdet med en personlig coach, fik dem omvendt – og dermed blev til et vendepunkt for hendes iværksætterkarriere.

HEVI, sugaring, iværksætteri, Bizz Up

For det første var Vivi overbevist om, at fordi hun kunne mange ting selv, så skulle hun også gøre alting selv. For det andet var hun opdraget med at spare, hvor hun kunne. Ud af den tro begyndte hun med at tømme gryden med sukkervoks manuelt, for i næste omgang at bygge maskinerne selv i samarbejde med sin mand. Alt sammen for i sidste ende at spare penge, men også med den grundlæggende bagtanke, at ’hvorfor skulle hun betale sig fra en ydelse, som hun i princippet selv kunne klare?’.

”Ved at påtage sig alle roller i virksomheden gjorde, at hvad jeg ikke sparede, var tid. Dyrebar tid jeg i stedet kunne bruge dér, hvor det allermest nyttede for at få virksomheden derhen, hvor jeg rigtig gerne ville – nemlig at få produkterne ud til kvinder i hele verden, der alle drømmer om selvforkælelse, som jeg selv gjorde det for snart 10 år siden”, fortæller Vivi Truelsen.

Jeg er min virksomheds DNA

HEVI, sugaring, iværksætteri, Bizz Up

De ti års erfaring har set i bakspejlet givet Vivi Truelsen to indsigter om sig selv som iværksætter. Ét: Selvom man kan meget selv, bør man ikke gøre alting selv og to: Det koster penge at tjene penge.

Du vil måske også kunne lide…

Økoskabet: Dansk øko-iværksætter lander millioninvestering og sikrer lokale grøntsager til hele Danmark

Det blev undervejs vigtigt for Vivi Truelsen at definere, hvad hun selv brændte for, og hvad der modsat, uge efter uge, blev ved med at være hængepartier på grund af manglende lyst. Hvad angår det sidste, var det af afgørende betydning at finde ekstra hænder, som kunne hjælpe med at tage noget af læsset. Ellers ville virksomheden ikke blomstre, som den gør det i dag.

”Det er vigtigt at gøre det, man brænder for. Dét, man er god til, er ikke nødvendigvis dét, man brænder for. Når man opdager, at man laver noget, der ikke giver én god energi, men egentlig bare føles som en sur pligt, så er det på tide at se på, om man kan gøre noget anderledes, end det man plejer. Denne nye tankegang blev for mig startskuddet til mine første ansatte, og i dag – 2 år efter – har jeg 10 medarbejdere, som alle laver det, de brænder for”, afslutter Vivi Truelsen.

Virksomheden der i 2018 startede ud på barndomsværelset, indtager nu det svenske og norske marked og tager dermed det første paddle-tag i rejsen om at distribuere til hele Skandinavien.

Brugervenlige og holdbare stand up paddle boards til attraktive priser er et koncept, der appellere til forbrugere i hele Europa. Danske SURFMORE, som designer, udvikler og sælger oppustelige stand up paddle boards, startede ud som en drengedrøm, men væksten har hurtigt taget fart. For blot to år siden startede virksomheden med 1 enkelt produkt og har siden hen udvidet sortimentet til 50 forskellige produkter. Nu nås den jyske virksomheds næste delmål med et distributionssetup som giver adgang til at sende pakker hurtigt og effektivt til hele Skandinavien.

SURFMORE har i Danmark hidtil formået at skabe gennemsigtighed i et marked, hvor mange forbrugere drukner og går tabt i købsprocessen, hvorfor ekspansion til vores nabolande er oplagt. Det svenske marked er for SURFMORE især attraktivt, da svenske forbrugere i høj grad gør brug af e-handel, samt har stor adgang til områder med vand. Det danske og svenske marked, samt befolknings forbrugeradfærd deler dog også en række lighedspunkter, som er fordele SURFMORE trækker på ved etablering på det svenske marked. Stifter Jeppe Thomsen ser udvidelsen som det naturlige næste skridt i SURFMORE’s rejse.

“Det er gået hurtigt for SURFMORE og mit klare indtryk er, at alle lamper lyser grønt for en videre ekspansion. Derfor er det også nu, at vi skal ride bølgerne. Vi har arbejdet omhyggeligt, grundigt, samt holdt skarpt fokus på at etablere os på det svenske marked. Det indebærer at adaptere både kulturelle forskelle og øvrige tilpasninger for ekspansion til det svenske marked”, uddyber han.

Hul i markedet resulterede i hurtigt vokseværk

Trods SURFMORE’s unge alder, er rejsen gået alt andet end langsomt for den unge virksomhed. Vores største udfordring har konstant været, at vi er løbet tør for varer og har måtte melde udsolgt. Det har taget tid at skalere en så omfattende produktion og tilgang til produkter, men nu er ved efterhånden rustet til at geare vores setup.

 

Du vil også kunne lide…

Århusiansk startup vil med digital rejseplatform hjælpe rejsebureauerne hurtigere ud af coronakrisen

 

Med mange års erfaring og indgående branchekendskab til sporten, så vi et hul i markedet, når det kom til stand up paddle boards. Med en ydmyg vision om at skabe stand up paddle boards af høj kvalitet, i et prisleje den almene forbruger kunne følge med på, blev SURFMORE født i 2018. En insisteren på at skære alle fordyrende mellemled væk, samt et mål om at give alle mulighed for, at få et godt stand up paddle board, begiver SURFMORE sig nu ind på det svenske og norske marked med samme profil og værdisæt.

Distributionscenter skal være døren til salg i hele Skandinavien

“I takt med stigende efterspørgsel på vores produkter, udvider vi med et logistik setup, som fremadrettet skal sikre, at vi kan tilbyde dag-til-dag levering i hele Skandinavien. Alt vores logistik har sin daglige drift fra vores lager beliggende nord for Brande”, fortæller Jeppe Thomsen.

I Becoming BOLD følger vi den danske startup BOLD Drinks’ (kendt fra Løvens Hule) rejse fra ide til gennembrud. Podcasten undersøger hvorfor det er ved at lykkedes to 17-årige iværksætterspirer at lave et produkt der bryder igennem i en af verdens hårdeste brancher?

I Becoming BOLD er alle mellemregningerne med. Tvivlen. Ricisierne. Nederlagene og succeerne. Al det der normalt er for langt, for detaljeret, for personligt, for nørdet og for ærligt gives der plads til for at lytteren for et mere reelt billede af, hvad det kræves at bygge noget stort op fra bunden. Podcasten er samtidig et case-eksempel på, hvordan en systematisk tilgang til forretningsudvikling kan være afgørende for om iværksætterdrømmen bliver til virkelighed. Og så går vi i dybden med hvad der sker før og efter Løvens Hule.

Iværksætteren og forretningsudvikleren

Becoming BOLD er skabt af Anders Graabæk (vært og forretningsudvikler) og Lasse Søkilde (stifter af Bold Drinks). De mødtes første gang tilbage i 2015. Dengang hed iskaffen L.A. Coffee og logoet var … øhh, noget med en elefant. I dag er ideen blevet til en virksomhed i vækst. Der er iskaffe på hylderne – nu i to varianter, BOLD har været et smut forbi Løvernes Hule, de har netop lukket en ny investering og forventningerne til 2021 er begrundet i salgstallene høje.

Læs flere artikler fra Løvens Hule her

 

Hvorfor har vi lavet podcasten?

Lasse: ”Bolds mission er at inspirere vores kunder til at forfølge deres drømme. At sætte sig et sted hvor man tør at drømme stort og finde modet til at udvikle sig. Jeg er fra en lille by i Jylland og var – indtil jeg mødte min co-founder Adrian – meget alene med mine iværksætterdrømme. Med Bold og podcasten vil jeg gerne inspirere danskerne til at tænke større så vi hver især kan udnytte det potentiale vi alle har.”

Anders: ”Som forretningsudvikler har jeg manglet en god dansk case på lean startup. Samtidig har jeg været så heldig at se Lasse udvikle sig fra han var en ambitiøs 17-årig til i dag. Jeg har set lærlingen blive mesteren. Jeg er dybt fascineret af hans drivkraft og gå-på-mod. I podcasten prøver vi at finde ind til kernen af, hvorfor det er BOLD er ved at lykkedes. Både fra en teoretiske, en praksisnær og visionær vinkel.”

ProOwnedCycling skruer op for ambitionerne og satser på et international vækstgennembrud

København d. 16. februar 2021 – ProOwnedCycling, der sælger professionelt cykeludstyr fra WorldTeams, ProTeams og Kontinentalhold, tog en chance i 2020 ved at supplere forretningen med varer fra officielle forhandlere – og det var helt rigtigt satset. Storindkøbet faldt nemlig sammen med det tidspunkt, hvor landet blev ramt af COVID-19 nedlukninger.

Læs også:

”Vi kunne tydeligt mærke, at interessen for cykelsporten eksploderede. Det var et lykketræf, at vi stod klar med et styrket varelager, og derfor reagerede vi hurtigt med en række nyansættelser og en optimering af vores webshop, så vi havde et perfekt setup til at kunne håndtere den stigende efterspørgsel,” fortæller Casper Hillstrøm, medejer og marketingdirektør i ProOwnedCycling.

Han vurderer, at virksomheden ikke bare kan se tilbage på endnu et succesfuldt år, men nu står over for sit helt store internationale vækstgennembrud.

Det er dog ikke kun ProOwnedCycling, der kan mærke den stigende efterspørgsel. Faktisk er det hele branchen indenfor sport og motion der har haft et stort spring i salg og henvendelser. F.eks. er en motionsmaskine som kondicyklen blevet så efterspurgt, at det rent faktisk kan være svært at få fat i de bedre modeller, før de bliver udsolgt. Du kan læse meget mere om motionscykler på Kondition.dk.

Tidens tendenser giver medvind

”Der er slet ingen tvivl – 2021 bliver det mest spændende år nogensinde. Vi skruer op for ambitionerne, og vi fokuserer primært på Tyskland, England og USA, hvor der er et enormt potentiale,” siger Casper Hillstrøm og tilføjer, at selvom cykelindustrien lider af materialemangel på grund af pandemien, påvirker det ikke ProOwnedCycling, der også drager fordel af sit primære koncept med varer fra tidligere sæsoner.

”Tiden er på alle måder med os. Coronakrisen har fået mange flere til at tænke mere over, hvordan de bruger deres tid, og hvem de handler hos. Hos ProOwnedCycling køber du ikke kun kvalitetsvarer til en af de bedste sportsgrene i verden og en bid af den professionelle livsstil – du bidrager til en mere bæredygtig livsstil, der i sidste ende kommer planeten til gode.”

 

 

Om ProOwnedCycling

ProOwnedCycling er et banebrydende koncept fra 2016, der er med til at gøre genbrug i sportsbranchen til en naturlig ting. Virksomheden, der drives af ejer og stifter Oscar Bjørn-Rosager, medejer Casper Hillstrøm og privatinvestor Sune Sand, forhandler originalt cykeltøj fra professionelle cykelryttere, der ikke længere bruges grundet sponsorshift. ProOwnedCycling tidoblede sit overskud i 2019 og er vokset yderligere i 2020. I år fejrer ProOwnedCyckling 5-års jubilæum som et velsmurt logistisk foretagende med fremragende ratings på Trustpilot, stærke vækstambitioner og cykelløbet ProOwned Classic på vej.