Brevkasse spørgsmål 1:

Hvordan skal et værelse indrettes, for at det kan betragtes fradragsberettiget som arbejdsværelse?

Værelset skal indrettes, så det fremstår som rent arbejdsmæssigt anvendt og må ikke omfatte nogen privat anvendelse. Det vil sige, at det ikke må kunne benyttes som et privat gæsteværelse. Derfor må det typisk ikke indeholde seng og sofa. Udgangspunktet er dog, at det er en konkret vurdering, som er afgørende.


Brevkasse spørgsmål 2:

Min virksomhed har stort set været på standby siden sidste årsrapport. Kan jeg genbruge rapporten fra sidste år, hvor jeg selvfølgelig ændrer tallene, så de matcher dette år? Eller er der krav om at opfinde den dybe tallerken hver gang?

Udgangspunktet er, at man ruller regnskabet, så man opgør værdierne i regnskabet på samme måde hvert år (beskrivelsen heraf kaldes anvendt regnskabspraksis), og det betyder, at der kan laves sammenligningstal. Du skal dermed ikke opfinde den dybe tallerken igen, da du har taget stilling til opgørelsesmetoden en gang og skal dermed bare ændre til de nye tal for det nye år. Der kan selvfølgelig opstå noget, hvor man godt vil ændre opgørelsesmetoden, hvilket så kræver en ny beskrivelse og måske en korrektion af tidligere års tal, men der skal laves regnskab for hvert år uanset aktivitetsniveauet.


Vi har købt en ejendom privat. Ejendommen er registreret med 106 m2 som privat og 103 m2 som erhverv. Erhvervsdelen vil vi leje ud til vores firmaer. Vi tænker at dele udgifterne til afdrag, el, vand, varme osv. pr. m2. Andelen firmaerne betaler kan trækkes fra i firmaregnskaberne, men hvad gør vi med den leje vi så modtager privat af firmaerne – skal vi opgive det på vores private selvangivelser, og vil vi så blive beskattet af det privat eller?

Svaret afhænger af, om ejendommen er vurderet som privat eller til blandet anvendelse.

Vurderet som privat:

Fradrag i virksomheden for skønnet erhvervsmæssig andel af forbrug af el, varme og vand.

Forholdsmæssigt nedslag i ejendomsværdiskat for erhvervsmæssig anvendelse – max. 25 %.

Lejeindtægter indtægtsføres som kapitalindkomst i personlig selvangivelse, hvis der betales en leje. Alternativt kan I holde jer til at tage de forholdsmæssige omkostninger med i virksomhederne. 

Vurderet som blandet:

Lejeindtægter indtægtsføres som resultat af udlejningsvirksomhed med fradrag for udgifter vedr. den erhvervsmæssige andel af ejendommen.

Det betyder beskatning privat, som drev I en hver anden udlejningsvirksomhed.

 

SE ALLE INDLÆG FRA REVISORENS BREVKASSE LIGE HER

 

Brevkasse spørgsmål 1:

Må man trække renteudgifter fra i gevinster på finansielle kontrakter?

Renteudgifter og finansielle kontrakter skal opgøres i hver sin rubrik på selvangivelsen i bruttobeløb. Renteudgifter og finansielle kontrakter skal begge opgøres under kapitalindkomst. I og med de begge skal føres under kapitalindkomst, kan man sige, at du indirekte trækker renteudgifter fra i gevinster på finansielle kontrakter. Man skal dog holde sig følgende for øje, at finansielle kontrakter opgøres for sig, da tab er kildeartsbegrænset. Det vil sige, at gevinster beskattes, og tab modregnes i gevinster på andre kontrakter eller fremføres til modregning i fremtidige gevinster fra finansielle kontrakter. Der gælder særlige regler for aktiebaserede kontrakter.


Brevkasse spørgsmål 2: 

Hvad gør man, hvis man har glemt at registrere et par fakturaer fra sidste moms periode?

Udgangspunktet er, at der skal afregnes den rigtige moms i de rigtige perioder. Det betyder, at du skal indsende en momsefterangivelse på SKAT tastselv på det manglende beløb, og du vil blive opkrævet dette. Hvis momsbeløbet på de ikke registrerede fakturaer ikke er væsentlige set i forhold til virksomhedens normale momsangivelser, kan det medtages i næste momsafregning, men der skal være tale om uvæsentlige beløb.

 

SE ALLE INDLÆG FRA REVISORENS BREVKASSE LIGE HER

Bizz Up har spurgt Christian Fuglsang, fra www.vigilant.dk, om han ikke kunne give os 5 tips til at skrive den skarpeste pressemeddelelse – og det kunne han godt, læs med! 

Korte og overbevisende tekster, som informerer om nye produkt-detaljer, offentliggørelse af nye lanceringer, eller andre spændene historier fra din virksomhed – også kendt som pressemeddelelser – er en essentiel del af enhver PR-strategi.

Pressemeddelelser gør mere end blot at informere medier og interessenter om din virksomhed. De er ment som et værktøj til at vække interessen hos journalister og medier, der måske ønsker at undersøge din historie nærmere.

At lave en god pressemeddelelse er ofte det første skridt imod at få eksempelvis en artikel i et nyhedsmedie eller et TV-indslag og derved opnå mere synlighed og potentielt flere kunder.

Med tanke på, at journalister hver dag overvældes af potentielle historier, er det altafgørende at din pressemeddelelse skiller sig ud. Formatet for selve pressemeddelelsen er ganske ”simpelt” – men din historie skal være alt andet en simpel.

Pressemeddelelse, 5 tips, Bizz Up, Bizz Up 2018

1 – Det handler om vinklen

Hvad er det du prøver at fortælle med din historie? Stil dig selv spørgsmålet: Har det nyhedsværdi? Hvorfor ville en journalist synes, at dette er interessant? Hvordan skal din virksomhed, produkt eller problemstilling opfattes af dit publikum?

Derfor er det en god ide, hvis du sætter dig ind i de aktuelle nyheder og branchetendenser, interessante statistikker og eventuelt skaber dig en konkurrencemæssig indsigt, for at kunne skabe en relevant nyhedsvinkel, som i sidste ende vil fange journalisternes interesse.

2 – Sørg for at emnelinjen er værd at læse

Emnelinjen på din mail er ofte det første “point of contact” imellem dig og den person, hvis opmærksomhed du prøver at få. Med emnelinjen handler det om at finde den helt rigtige balance – den skal ikke give hele historien væk, men den skal fortælle nok til, at modtagere har lyst til at åbne den.

Når du skal udforme emnelinjen, så bør du have et grundlæggende kendskab til det enkelte medie, for derved at kunne fange deres opmærksomhed bedst muligt.

Undersøg derfor de forskellige områder, som det enkelte medie beskæftiger sig med og læs deres tidligere artikler. Derved kan du ikke blot skabe en historie, men også en emnelinje med den rette vinkel og nyhedsværdi for dem.

3 – Kom til pointen – hurtigt! Og inkluder hårde tal

Hvis du har lavet en skarp emnelinje, som har været god nok til, at journalisten har åbnet din pressemeddelelse, så sørg for at fortæl dem nyheden – hurtigt.

Som indledning, kan du eventuelt lave en reference til en af journalisternes tidligere artikler, for derved at vise at du har lavet noget forarbejde og forhåbentlig vil de deraf finde netop din mail og din historie interessant.

Ydermere, så kan man let komme til at fylde hele historie ud med kreative og farverige fortællinger. Men husk, at inkluder hårde tal, som understreger vigtigheden af dit budskab. Eksempelvis, hvis du ønsker at påvise en bestemt trend inden for din branche, så at husk bevis der bakker din påstand op.

Pressemeddelelse, 5 tips, Bizz Up, Bizz Up 2018

4 – Husk de 6 ”hv’er”

En effektiv pressemeddelelse indeholder som ofte; hvad, hvornår, hvem, hvor, hvorfor og hvordan. Hvad er det der sker/er sket? Hvor og hvornår? Hvorfor? Hvem er involveret? Hvordan sker det?Disse er essentielt for din pressemeddelelse – så husk dem.

5 – Inkluder citater hvor det er muligt!

Hvis man inkluderer et godt citat fra en person i virksomheden, så kan det tilføre et mere menneskeligt element til pressemeddelelsen – eksempelvis, hvorfor virksomheden satsede på dette projekt, hvilke fordele er der ved produktet, eller hvordan denne offentliggørelse passer ind i de fremtidige planer for virksomheden.

Brevkasse spørgsmål 1:

Må en udenlandsk (eu) freelancer, som udfører et stykke arbejde for mig uden firma, udstede en cpr. faktura, som jeg kan bruge i mit regnskab?

Ja det må den udenlandske freelancer godt. Det skal dog klart fremgå, hvem den udenlandske freelancer er, og den udstedte faktura skal opfylde danske mindstekrav til en faktura.


Brevkasse spørgsmål 2: 

Hvis jeg som virksomhed ønsker at donere til en organisation (f.eks Kræftens Bekæmpelse) hvad skal jeg så rent praktisk tænke på? Eksempelvis salg af et produkt hvor de 50 kr. går til organisationen.

Du skal bogføre hele salget, så der bliver afregnet rigtig moms af din omsætning. Derefter skal du beregne det beløb, du vil donere til organisationen og bogføre det som et sponsorat uden moms. Det kan yderligere oplyses, at Kræftens bekæmpelse er omfattet af ligningslovens § 8H om fradrag for forskningsgaver. Modtageren skal indberette gaven til SKAT i cpr. eller cvr. nr. Der er ingen fradragsbegrænsning for gaver efter Ligningslovens § 8H. Listen over godkendte formål kan findes på SKATs hjemmeside.

 

SE ALLE INDLÆG FRA REVISORENS BREVKASSE LIGE HER

Brevkasse spørgsmål 1:

Julefrokost i firma uden ansatte

Som udgangspunkt er julefrokosten en fradragsberettiget personaleudgift. Det betyder modsat, at der ikke er fradrag, hvis ikke der er personale. Hvis virksomhedsejeren deltager i julefrokosten sammen med sine medarbejdere, er der også fradrag for ejerens egen deltagelse.


Brevkasse spørgsmål 2: 

Flere ejere i et selskab – en med penge og en med en ide

Situationen er ikke usædvanlig. Hvis parterne er enige om, at ideen er kr. 100.000 værd, vil den anden typisk skulle indbetale et tilsvarende beløb i kontanter. Men idet udstedelse af anparter i selskabet skal modsvares af et tilsvarende indskud i selskabet, er det umiddelbare resultat, at det kun er den med kontanter, der modtager anparter. Hvis han giver kompagnonen halvdelen af sine anparter, bliver der tale om en skattepligtig gave for modtageren. Alternativt kan ideen indskydes i selskabet mod udstedelse af yderligere kr. 100.000 i anparter. Men det indebærer, at sidstnævnte vil blive beskattet af sin ide, idet indskuddet bliver sidestillet med salg af ideen.

 

SE ALLE INDLÆG FRA REVISORENS BREVKASSE LIGE HER

Igennem de seneste årtier er det blevet mere og mere almindeligt at tale om, hvordan et godt netværk er altafgørende for succes hvad enten det er i jobbet som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende, og især for sidstnævnte er netværk virkelig blevet et uundværligt værktøj.

Tekst: Nikolaj Henum
Foto: Nikolaj Henum

 

Men det helt store spørgsmål er: ”Kan jeg tillade mig at melde mig ind i et netværk, fordi jeg gerne vil have nogen til at købe mine produkter?”

Det kommer naturligvis an på, hvilket netværk der er tale om, og hvilket setup det indgår i. I de såkaldte VL-grupper, der er netværksgrupper for direktører, er det for eksempel ikke comme il faut at smække sine produkter på bordet og forsøger at sælge, og det samme gælder for et produkt som ’Meet over Coffee’, der i dag har er end 1000 medlemmer i Danmark, og som blandt andet samarbejder med DANA, de selvstændiges a-kasse.

»Vi gør meget ud af at spørge ind til hinanden og hjælpe hinanden – ikke bare med salg men også med alle øvrige udfordringer, man som virksomhedsejer står over for. Og det tror jeg er medvirkende til, at vi sammen med blandt andet DANA har succes i markedet,« fortæller Henrik Hahn-Nissen, stifter at netværket Meet over Coffee.

Han understreger samtidig, at der i mange sammenhænge er gået inflation i begrebet ”kaffemøde”.

»Så snart man er blevet ledig eller mangler ordrer, er der mange, der tænker, at så må jeg også hellere ud og holde en masse kaffemøder. Men det er ikke salg, sådanne møder skal bruges på, men nærmere markedsføring hvor dem, man holder mødet sammen med, kan gå tilbage til deres bagland og fortælle om dit produkt. Når nogle prøver at sælge et produkt direkte på et kaffemøde, sker der ofte det, at den anden løber skrigende bort, og så kan du være sikker på, at du ikke bliver anbefalet i hans eller hendes netværk,« fastslår Henrik Hahn-Nissen.

 

Masser af kaffeMeet Over Coffee, DANA, Bizz Up, Bizz Up Efterår 2018

Benjamin Huss er iværksætter og indehaver af hussgroup.net, der har base i Aarhus og blandt andet udbyder produkter til Lasergames. Og han er ikke bare glad for kaffe men også særdeles begejstret for produktet, som giver ham meget, fortæller han.

»Det bedste ved netværk er, hvis man kender betingelserne på forhånd. Jeg er selv fra Tyskland og har arbejdet som iværksætter i Danmark lidt over 10 år. Jeg har været med i Meet over Coffee det seneste halvandet år, og jeg har holdt cirka 30-40 kaffemøder. Det har været medvirkende til, at mit netværk er ekspanderet med flere tusinde, for folk går tilbage i deres netværk og fortæller om min virksomhed,« forklarer Benjamin Huss og giver samtidig et tip til, hvordan man bliver husket.

»Når man er til kaffemøde, så skal man forsøge at få modparten til at huske en på en finurlig måde. Gør du det, er der større sandsynlighed for, at vedkommende går tilbage og fortæller om dig i dit netværk. Jeg plejer at sige, at jeg er tysk våbenhandler, og det får folk til at huske mig,« siger Benjamin Huss med et smil på læben.

Send en ballon, Pegani.dk, bizzup.dk

Her må du sælge i det netværk

Men hvad gør man så, hvis man gerne vil sælge produkter direkte i sit netværk?

»Promatch!,« lyder svaret fra Henrik Hahn-Nissen.

Kort fortalt fungerer Promatch som en udbudsportal, hvor selvstændige kan byde ind på forskellige opgaver. Har du eksempelvis brug for skilte, kan du lægge dette op på portalen, og så vil en række tilbud lande i din indbakke inden længe.

»I min optik er det et genialt værktøj særligt set i lyset af, at betingelserne er kendt på forhånd. Du ved, at hvis du lægger en opgave herind, så vil du modtage tilbud, og som sælger ved du, at der en konkret opgave, som du kan byde ind på,« forklarer Henrik Hahn-Nissen.

 

Behov i markedet

Promatch er et unikt værktøj og den eneste af slagsen i markedet, og idéen opstod blandt andet, fordi mange selvstændige har plads i ordrebogen, alt imens arbejdsmarkedet skriger efter arbejdskraft.

»Indtil nu har vi udelukkende fået positive tilkendegivelser fra folk, der har gjort brug af Promatch, og antallet af opgaver, der bliver lagt ud, og som folk byder ind på, vokser støt. Hver dag hører vi på debatten om, at virksomhederne skriger efter arbejdskraft – og vi ser gerne, at de kigger i retning af de selvstændige. Ifølge undersøgelser, som vi har foretaget, har cirka halvdelen af de selvstændige erhvervsdrivende i dag i dag ledig kapacitet, og det skal vi udnytte. De selvstændige kan naturligvis ikke alene udgøre løsningen på, hvordan vi får flere hænder i spil på arbejdsmarkedet, men de er et godt supplement til at minimere problemstillingen,« fortæller Henrik Schousboe, Account Manager i Promatch.

 

 

FAKTA OM PROMATCH

Promatch fungerer som en udbudsportal. Alle kan lægge opgaver ind, og efterfølgende kan selvstændige erhvervsdrivende byde ind på opgaverne. Det kan både ske med en direkte pris, et løsningsforslag eller også kan et møde sættes op.

Læs mere på www.promatch.dk

 

 

FAKTA OM MEET OVER COFFEE

  • Meet Over Coffee Danmark er en netværksportal, som matcher det professionelle Danmark.
  • Den nye netværksportal skiller sig bl.a. ud ved at være åben for alle, at matche medlemmerne online og ved at medlemmerne møder hinanden en-til-en.
  • Læs mere på www.meetovercoffe.net

Som en af landets førende kommuner inden for grøn energi er det ganske naturligt, at der i Skive er taget spadestik til en grøn erhvervspark, hvor fremtidens energiteknologier kan folde sig ud. Med GreenLab Skive løfter byen sig op på en international klinge inden for fremstilling af blandt andet biogas, sol- og vindenergi og bæredygtig produktion . Bizz Up har mødt to af Skives grønne mænd bag projektet.

Tekst: Majbritt Mikkelsen
Foto: Preben Stentoft

 

 

Søstjerner laves om til proteinfoder, affaldsplast til miljøvenligt brændstof, og græs og gylle til biogas. Det kan lyde som halvskøre forsøg i et kemilokale på en folkeskole i provinsen, men der er intet tilfældigt over GreenLab Skive, som i øjeblikket skyder op af jorden i Kåstrup lidt nord for Skive. Her graves og støbes på foreløbigt fire ud af de i alt 40 hektar jord, som GreenLab Skive kommer til at fylde. Trevirksomheder er under etablering. Det er norske Quantafuel, som skal omdanne plastaffald til syntetisk diesel, Danish Marine Protein, der høster og tørrer søstjerner fra Limfjorden og omdanner dem til proteintilskud til økologisk dyreføder, og NOMI 4’s, som etablerer en moderne genbrugsplads hvor sorteringen optimeres. Og flere  innovative virksomheder er på vej til GreenLab Skive – blandt andet et stort biogasanlæg som forventer spadestik i November 2018. her skal produceres 20 mio. kubikmeter grøn biogas som Anlægget opføres af E.On i partnerskab med GreenLab Skive Biogas Leverandørforening, som er stiftet af lokale landmænd.

Kun for de grønne

Bag GreenLab Skive står Energifonden Skive, hvor Steen Harding Hintze er direktør. Steen fortæller: ”GreenLab Skive er født af den kolossale udfordring, vi som samfund har med at lagre eksempelvis vindenergi. Ideen var derfor at lave et center, hvor vi udviklede forskellige lagringsmekanismer. Fra starten arbejded har vi arbejdet med ideen om at fjerne  CO2 fra biogas, som – hvis det kobles med brint – bliver til almindeligt grøn gas. Vores ambition var derfor at skabe et sted, hvor vi kunne lagre vindenergi i gasnettet. Hele konceptet rammer ind i tidens tendens med udnyttelse af ressourcer,CO2 reduktion og cirkulær økonomi

Greenlab Skive bliver således et erhvervs- og forskningscenter for vedvarende energi og cirkulær økonomi og er ene og alene tiltænkt virksomheder, der arbejder med grøn energi og genbrug af ressourcer på kryds og tværs.

På arealet bliver der i byggemodningsprocessen etableret et unikt net af rør med brint, ilt CO2, biogas og naturgas, hvor overskudsvarmen fra én virksomhed skydes ind i nettet og genanvendes i en anden virksomhed. ”Vores opgave er at få tingene til at ske og facilitere processen, så det bliver en god forretning for alle,” siger Steen, der ikke er i tvivl om, at de virksomheder der bliver del af GreenLab  vil opnå store fordele ved at placere sig her,” siger Steen.

GreenLab Skive ligger placeret op og ned ad Danmarks nationale el- og gasnet, hvorfor det er muligt hurtigt både at komme af med og få fat i store mængder el eller gas.

Green Lab Skive, Bizz Up Efterår 2018, Bizz Up

Skive taler til verden

Christopher Sorensen, der er uddannet industriel ingeniør, er GreenLab Skives kommercielle direktør, som står for at udbrede kendskabet til den grønne erhvervspark gennem kommercialisering og etablering af partnerskaber- og det er allerede godt på vej

Allerede før Christophers ankomst i marts 2018 var der en stærk alliance i sigte, og i april måned kunne GreenLab Skive sætte flueben ved en indgået aftale med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), somarbejder på etableringe af et nyt nationalt center for energilagring. Et strategisk samarbejde mellem GreenLab og DTU kobler forskning og industri sammen, hvor energi fra sol og vind skal omdannes og lagres til senere brug – eller til grøn produktion og fremstilling af nye bæredygtige produkter.

I det hele taget er det vigtigt at understrege, at der med Greenlab tale om meget mere end blot en lokal eller national satsning: ”Der er tale om et paradigmeskifte i måden at anvende energi og ressourcer på niveau svarende til for 30 år siden, hvor Denmark begyndte at producere vindenergi. Samtidigt har vi verdensledende teknologivirksomheder med omkring bordet, der er med til at gøre vores projekt til et nationalt fyrtårn med internationalt udsyn,” lyder det fra Christopher.

GreenLab Skive kommer til at bidrage med nye arbejdspladser til byen og området som helhed. Christopher slutter: ”På den korte bane er der tale om et par hundrede arbejdsplader i byggefasen, og på sigt vil erhvervsparken generere ca. 500 arbejdspladser i forskellige brancher. Slutteligt er der ingen tvivl om, at projektet vil få stor opmærksomhed og kaste gevinster af sig set med erhvervsturisme-briller og tiltrække folk fra hele verden.

 

Green Lab Skive, Bizz Up Efterår 2018, Bizz Up

FAKTA OM SKIVE KOMMUNES GREEN LAB:

  • Energifonden Skive, hvis formål er at fremme grøn forretningsudvikling, er stiftet af Skive Kommune
  • Over de kommende år forventes investeringer i GreenLab på 1,2 mia. kroner
  • De planlagte investeringer indeholder blandt andet vindmøllepark, brintanlæg, solcelleanlæg, symbiosenet, varmecentraler, transformator, proteinfabrik, udviklingscenter og et biogasanlæg

Brevkasse spørgsmål 1:

Hvordan er reglerne ved salg til en privat kunde i Norge, skal der indeholdes moms ved salget? Hvordan forholder jeg mig til momsangivelsen?

Jeg går ud fra at det er et varesalg hvor varen bliver leveret i Norge og at det ikke er et afhentningssalg, hvor den norske kunde afhenter varen her i Danmark.

Er det varesalg hvor varen transporteres hen over landegrænsen, så er salget til et land uden for EU, og så kan man fakturere uden moms, uagtet kunden er en privat person eller en virksomhed.

Betingelserne er at de kan dokumentere at varen er udført af Danmark (her vil det være fint at involvere et transport- eller speditionsfirma). Der skal nemlig udarbejdes nogle eksport papirer, så varen også efterfølgende bliver korrekt momset og evt. fortoldet ved indførslen i Norge. Det ved et fragtfirma alt om.

Herudover skal du være eksportørregistreret i Virk, og omsætningsbeløbet skal påføres rubrik C på momsangivelsen.


Brevkasse spørgsmål 2: 

Jeg trækker min egen mobilregning fra i virksomheden. Min hustru hjælper i virksomheden. Kan jeg trække hendes mobilregning fra?

Medarbejdere såvel som selvstændigt erhvervsdrivende beskattes af fri telefon, såfremt telefonen stilles til rådighed for privat brug.

For dig som selvstændig erhvervsdrivende vil beskatning af fri telefon normalt ikke kunne undgås. Det kræves at din telefon rent fysisk aldrig medbringes på bopælen, i sommerhuset eller lignende. Fri telefon beskatningen udgør for 2018 kr. 2.800.

Når denne beskatning er foretaget har din virksomhed til gengæld fradrag for hele udgiften til alle dine telefoner, men ikke resten af familiens telefoner.

Såfremt din ægtefælle arbejder i virksomheden og har telefon til rådighed for privat brug, bliver din ægtefælle ligeledes beskattet at fri telefon. Beskatningen nedsættes til gengæld med 25% for begge ægtefæller.

Virksomheden har fradrag for hele udgiften til din ægtefælles telefonregning.

Vær opmærksom på at med virkning fra 2020 er det besluttet at afskaffe beskatning af fri telefon for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

 

SE ALLE INDLÆG FRA REVISORENS BREVKASSE LIGE HER

Hos Pension for Selvstændige ved man godt, at pension og forsikring er lavinteresseområde for mange selvstændige erhvervsdrivende, og ikke mindst for iværksættere. Men det vigtigste er at få taget stilling. Nu.

Tekst: Majbritt Mikkelsen
Foto: Preben Stentoft

 

Markedsføring, salg, eksekvering, fakturering. Timerne får hurtigt ben at gå på for de fleste selvstændige. To-do listen vandrer videre fra uge til uge, og de ting der interesserer os mindst har det med at blive hængende nederst på listen, som fx pension. Vi får ikke lige taget fat på det, enten fordi vi ved, at det tager tid at skabe overblik, eller fordi vi ikke har råd. Altså lige nu. Og i øvrigt er der jo laaaang tid til.

 

Ro til at drive din forretning

Hos Pension for Selvstændige er man optaget af at få folk til at forholde sig til deres situation. Også selvom man måske ikke her og nu har råd til at indbetale de store summer til sin alderdom. Lars Kvistskov Larsen, der er direktør i Pension for Selvstændige, siger: ”Rigtig mange selvstændige udskyder at tage stilling til deres pensionssituation. Det er ærgerligt, idet vores erfaring siger, at det skaber tryghed for dem at få det gjort. Det giver kort og godt ro til at koncentrere sig om at drive sin virksomhed. Derfor er hjælp til stillingtagen vores fornemmeste opgave.”

”Ja, ja. Det siger alle pensionskasser jo. De vil bare have nallerne i vores hårdt tjente penge?” kunne man foranlediges til at tænke som selvstændig med hånden på kogepladen hver dag.

”I Pension for Selvstændige er vi interesseret i, at folk får værdi for deres pensionspenge,” siger Lars Kvistskov Larsen og fortsætter: ”Pension for Selvstændige en non-profit fond, der er stiftet af organisationer for selvstændige. Vi har flere end 30.000 medlemmer og har Danica som formueforvalterforvalter af formuen på mere end 20 mia. kroner. At være en non-profit fond giver os den fordel, at vi ikke skal forsøge at sælge pensionsløsninger til folk for at skabe profit. Vores fornemmeste opgave er at informere og få den enkelte til at forholde sig til tingene og tage stilling. Og så håber jeg naturligvis, at de tilbud vi kommer med er konkurrencedygtige. Desuden er det også vigtigt, at selvstændige får tegnet de nødvendige forsikringsordninger, der er knyttet til pensionsopsparingen. Man tegner altid hus- og bilforsikring, men glemmer ofte sig selv.”

 

Læg ikke alle æg i én kurv

Pension for Selvstændige har to mål; at de selvstændige begynder at tage stilling til deres pension og forsikringer, herunder tab af erhvervsevne. Lars Kvistskov Larsen siger: ”Folk bestemmer naturligvis selv, hvor de vil investere deres penge; i aktier, sommerhuse, kunst eller veteranbiler. Men det er vigtigt, at man ikke lægger alle æg i én kurv som fx at satse på, at man kan sælge sin virksomhed og leve af provenuet resten af sit liv. Det lykkes heldigvis for nogle, men mange virksomheders værdi er bygget op omkring netop den person, der sælger eller går på pension. Det påvirker prisen, og tiderne kan skifte og konjunkturerne vende. Derfor rådgiver vi i forhold til at sprede risikoen og få sparet – ikke alle – men nogle af sine penge op til pension.”

 

Garanti for indbetaling

Hos Pension for Selvstændige kan en forsikring mod tab af erhvervsevne sikre dig en indtægt og dermed en tryghed i nuet, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde. En sådan forsikring kombineret med en pensionsopsparing giver dig yderligere gode kort på hånden. Lars Kvistskov Larsen forklarer: ”Når du tegner en pensionsordning sammen med en forsikring mod tab af erhvervsevne, er du sikret en indbetalingsgaranti forstået sådan, at pensionsselskabet bliver ved med at indbetale til din pension, selvom du skulle gå hen og miste din arbejdsevne og dermed måske ikke selv være i stand til at fortsætte din pensionsindbetaling. I det tilfælde træder din forsikring i gang. Det eneste krav for at opnå indbetalingsgarantien er, at du skal betale ind til pension løbende over året fremfor at betale én sum, typisk ved årets afslutning.”

 

Billigt at komme i gang

Pension for Selvstændige har Danica Pension som samarbejdspartner. Det giver en lang række fordele, som gør det billigt for dig at komme i gang. Du kan komme i gang med pension og forsikring for kun 2.000 kr. i måneden, og dine reelle omkostninger er endda endnu lavere, nemlig kun 1.350 kr. Kan det virkelig passe? Klik ind på www.pensionforselvstaendige.dk/lp-omkostninger/ og se, hvordan det kan lade sig gøre. Fordi penge ikke vokser på træerne.

 

 

FAKTA OM PENSION FOR SELVSTÆNDIGE:

  • Pension for Selvstændige er en non-profit fond, som er stiftet af organisationer for selvstændige og samarbejder med Danica Pension
  • Pension for Selvstændige dækker alle typer selvstændige og har 50 rådgivere landet over
  • Pension for Selvstændige tilbyder altid et personligt møde for at give den bedste rådgivning
  • Se mere på www.pfs.dk og www.pensionforselvstaendige.dk/lp-omkostninger/

Brevkasse spørgsmål 1:

Bliver jeg beskattet af de penge, der står i min bank?

Man bliver beskattet af virksomhedens resultat. Hvis ikke du vælger virksomhedsskatteordning, vil du blive beskattet af resultatet med din normale skatteprocent. Hvornår du så hæver det kontante overskud, har ingen betydning.

Alternativt kan du anvende virksomhedsskatteordningen. I så fald beskattes resultatet af virksomhedens drift med 22 %. Det gælder dog kun i det omfang, du ikke har trukket pengene ud til dig selv. Når/hvis du gør det, skal der betales en yderligere skat svarende til forskellen mellem din normale skatteprocent og de 22 %, virksomheden har betalt. Det betyder, at har du et større overskud, end du har behov for at hæve til dækning af dine private udgifter, kan du anvende det overskydende beløb til finansiering af din virksomhed til en foreløbig lav beskatning.


Brevkasse spørgsmål 2: 

Kan jeg trække fittness fra?

Selvstændige kan ikke fratrække egne udgifter til fitness. Dækning af personalets udgifter er fradragsberettiget, men det kan i nogle situationer være et skattepligtigt gode for den ansatte.

SE ALLE INDLÆG FRA REVISORENS BREVKASSE LIGE HER